Kategórie
Humanistická pomoc

Dva percentá z dane nám ozaj pomôžu

Každoročne sa uchádzame o vašu priazeň pre získa­va­nie lepších pod­mie­nok na našu činnosť, ktorá sa snaží osloviť deti a mlá­dež, ale aj dospelých.