Kategórie
Tlačové správy

Predkladáme uznesenie, aby sa vláda pridala k medzinárodnej iniciatíve na záchranu unesených ukrajinských detí

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k uzneseniu k únosu ukrajinských detí, ktoré predkladáme do Národnej rady SR.

Slovenskí vládni politici nemajú v sebe ani kúsok empatie a nedokážu prejaviť súcit s deťmi, ktoré si globálne prechádzajú rôznymi útrapami, pričom sa to týka aj detí na Ukrajine.

Konkrétne deti na Ukrajine sú Rusmi unášané ich matkám na tzv. prevýchovu do Ruska. Vlani preto vznikla Medzinárodná koalícia pre návrat ukrajinských detí, ktorá pomáha právnymi krokmi dosiahnuť, aby Rusko vrátilo tieto deti späť na Ukrajinu. Slovensko sa k nej však odmieta pridať. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto predkladá do národnej rady uznesenie k deportácii ukrajinských detí, ktorým vyzýva vládu, aby sa ku koalícii s okamžitou platnosťou pridala.

„Vojna trvá už viac ako dva roky a na Ukrajine sa dejú strašné veci. Okrem zabíjania, bombardovania či znásilňovania žien sú z okupovaných území unášané ukrajinské deti. Cieľom je tzv. prevýchova, keďže Rusko neuznáva ukrajinský národ ako národ a tvrdí, že Ukrajinci sú Rusi,“ povedal poslanec NR SR za SaS Juraj Krúpa s tým, že paralelou z minulosti je nacistické Nemecko.

Medzinárodné spoločenstvo nezostalo podľa jeho slov nemé a začalo sa aktivizovať. Na čele s Kanadou a Ukrajinou vytvorilo medzinárodnú koalíciu, ktorá vyvíja na Rusko nátlak, aby boli ukradnuté deti okamžite vrátené späť domov.

„Najsmutnejšie je však to, že Slovensko sa k iniciatíve odmieta pridať. Dokážem pochopiť, že niekto hovorí o mieri, že sa sporíme o vnímaní vojny, že odmietli prijať uznesenie o odsúdení ruskej agresie na Ukrajine. Je to ich politický naratív. No nedokážem pochopiť, že vládna koalícia zostáva chladná voči deťom, ktoré sú unášané z Ukrajiny,“ vysvetlil.

Juraj Krúpa a dodal, že preto uznesením vyzývame vládu, aby sa konečne pridala k tejto medzinárodnej iniciatíve a začala konať.

„Ak tak neurobí, niet pochýb o tom, že to je vláda, ktorá totálne kolaboruje s ruským režimom a podporuje utrpenie detí,“ doplnil.

Unášanie detí, ktoré sa dialo aj v nacistickom Nemecku, sa nám zdá byť podľa poslankyne NR SR za SaS Vladimíry Marcinkovej vzdialené a dávno prekonané. Žiaľ, je to osud tisícok detí aj v súčasnosti.

„Existujú na to dokonca záznamy, pričom číslo unesených detí je minimálne 28-tisíc, pri ktorých sme si istí, že ich postretol takýto osud. Neoficiálne odhady pritom hovoria o viac ako 100-tisíc deťoch,“ povedala.

Preto silná zahraničná autorita, Kanada, vyzvala demokratické krajiny, aby podnikli aktívne kroky, pretože medzinárodná pomoc sa ukazuje ako efektívna.

„Táto iniciatíva pritom úplne prekračuje politickú aktivitu,“ poznamenala.

Vďaka nej sa už podarilo zachrániť desiatky detí, ktoré sa vrátili k ich rodičom na Ukrajinu.

Slovensko sa ale pridať nechce. Vláda podľa jej slov stále hľadá nové zámienky, pre ktoré sa nechce pridať k západu.

„Toto sa nedá vnímať inak, ako nehumánne. Ide o deti, ktoré boli odobraté ich rodičom, ktoré trpia, sú obeťami obchodovania s ľuďmi. A my nevieme rázne povedať, že sa staviame na ich stranu, že chceme byť súčasťou krajín, ktoré pomôžu tieto ohavné činy vyšetrovať,“ povedala Vladimíra Marcinková s tým, že sa hanbí za Slovensko, hanbí sa za našu vládu, že nevie pri takejto citlivej záležitosti držať s krajinami, ktoré si ctia ľudské a detské práva.

Keď poslankyňa Marcinková v roku 2023 navrhla na európskom výbore uznesenie na odsúdenie agresie Ruska na Ukrajine a výzvu na pomoc, všetci poslanci výboru hlasovali za, okrem poslanca za Republiku Mazureka.

„Ruku vtedy zdvihol aj poslanec Hlasu Peter Kmec. Zrazu mu nevadí, že je v kolektíve ministrov, ktorí nevedia v tejto veci prijať nejaké stanovisko? Vlani ani na sekundu nezaváhal. Som sklamaná z toho, ako rýchlo sa dokážu meniť názory pri zmene stoličky,“ povedala Vladimíra Marcinková.

Únosy detí považuje sa skutočne vážnu tému, pri ktorej by sme sa nemali hrať na zahraničnú politiku či lákanie voličov. Ide predsa o deti.

„Je to najohavnejší zločin, ktorý sa pácha Putinovým režimom. Pre mňa je to tá najvypuklejšia zrada, ktorú táto vláda pácha,“ dodala na záver.

Dôvodová správa

Navrhuje sa prijatie predloženého uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ako reakcie na skutočnosť, že Slovenská republika sa doposiaľ nepridala k 33 štátom medzinárodného spoločenstva, ktoré tvoria Medzinárodnú koalíciu pre návrat ukrajinských detí, ktoré boli násilne a v rozpore s pravidlami medzinárodného práva verejného deportované z Ukrajiny do Ruska. Násilné deportácie ukrajinských detí do Ruska predstavujú flagrantný zásah do práv detí. Predkladatelia predmetného uznesenia sú presvedčení, že medzinárodne spoločenstvo nesmie voči týmto krokom Ruskej federácie ostať ľahostajné a preto vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby sa pridala k Medzinárodnej organizácii pre návrat ukrajinských detí.

Deti predstavujú obzvlášť zraniteľnú skupinu osôb v priebehu ozbrojených konfliktov, na čo upozorňujú aj základné dokumenty medzinárodného humanitárneho práva. Okrem neustálej hrozby násilia, smrti či deportácii, majú deti na Ukrajine aktuálne obmedzený prístup k základným službám, čo ohrozuje psychické a fyzické zdravie detí na Ukrajine. Ako predstavitelia demokratických krajín sveta, ktorí pri svojej činnosti sledujú najlepší záujem dieťaťa preto nesmieme ostať ľahostajní voči krokom Ruskej federácie voči ukrajinským deťom. Od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy vo februári 2022 bolo násilne presunutých do Ruska 20-tisíc ukrajinských detí, avšak ukrajinské údaje hovoria, že počet týchto detí niekoľko násobne vyšší a pohybuje sa v státisícoch. Tieto deti sú osvojované ruskými rodinami a často sa stávajú obeťami rôznych druhov násilia, vrátane sexuálneho či obeťami obchodovania s ľuďmi. Bezpečný návrat týchto detí na Ukrajinu a stretnutie s ich biologickými rodinami musí byť prioritou každej demokratickej krajiny medzinárodného spoločenstva.

Slovenská republika sa doposiaľ nepridala k 33 štátom sveta, ktoré tvoria Medzinárodnú koalíciu pre návrat ukrajinských detí. Koalícia dosahuje pozitívne výsledky pri návrate ukrajinských detí a začlenení ich späť do života s ich biologickými rodinami. Predkladatelia vyzývajú vládu Slovenskej republiky, aby sa k tejto koalícii pridala.

Vláda Slovenskej republiky sa kvôli svojej nečinnosti a vágnemu postoju v minulosti nepridala ku krajinám, ktoré odsúdili používanie severokórejských striel Ruskom na Ukrajine napriek preukázateľným dôkazom, že k používaniu týchto zbraní dochádza. Opätovne sa vláda Slovenskej republiky nepridala k ďalšej významnej medzinárodnej iniciatíve, ktorá cieli na mimoriadne citlivú oblasť, ktorou je záchrana detí a ochrana ich najlepšieho záujmu.

Predkladatelia uznesenie tak prostredníctvom uznesenia žiadajú okamžité pridanie sa k tejto koalícii a vydanie jasného postoja, ktorý odsudzuje deportácie ukrajinských detí do Ruska a žiada ich okamžitý návrat späť k biologickým rodinám.


Text uznesenia.

Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *