Kategórie
Tlačové správy

Vihorlatit – minerál Vihorlatských vrchov

Aj Vihorlatské vrchy majú svoj vlastný minerál, Poruba pod Vihorlatom sa stala typovou lokalitou pre nerast Vihorlatit.

Je to zároveň jediná lokalita na svete, kde sa vyskytuje. Vihorlatit je zlúčeninou bizmutu, selénu a telúru. V tej istej lokalite bol objavený aj ďalší nový nerast – teluronevskit. Zloženie má takmer totožné ako vihorlatit, no voľným okom sú nerozlíšiteľné.

Agregát zŕn vihorlatitu (+ teluronevskitu). Foto: Z. Argalášová
Agregát zŕn vihorlatitu (+ teluronevskitu). Foto: Z. Argalášová.
Agregát  zŕn  vihorlatitu (+ teluronevskitu). Foto  Z. Argalášová
Agregát zŕn vihorlatitu (+ teluronevskitu). Foto Z. Argalášová.

História výskumu

Keďže okrem menšej ťažby železných rúd pre potreby hámrov (Remetské a Zemplínske H.) sa vo Vihorlate iné nerastné suroviny nezískavali, do roku 1962 predstavoval geologickou prospekciou takmer nedotknuté územie (Slávik, 1970). Systematický vyhľadávací geologický prieskum pomocou ryžovania ťažkých minerálov (šlichová prospekcia) započal v roku 1963.

Prieskumné práce pokračovali v rokoch 1970 – 1985 geologickými, geofyzikálnymi a geochemickými metódami, pomocou ktorých boli zachytené výrazné geochemické anomálie, t. j. zvýšené obsahy Bi, Se a Te a 7 výskytov sekundárnych kvarcitov a Al-metasomatitov (chemicky premenených hornín) (Bacsó et al., 1989). Najväčšie telesá boli zachytené pri potoku Kapka JZ od Morského oka, medzi Skalným potokom a riečkou Okna, VSV od kóty 893,9 Ľadovisko, SZ od kóty 832,6 Múr, JJV od kóty 784,7 Rozdielna a JJV od kóty 821,1 Kyjov. Pri overovaní najväčších polôh sekundárnych kvarcitov na lokalite Kapka boli zistené nasledujúce minerály: amónna hydrosľuda (neskôr pomenovaná ako tobelit), andaluzit, apatit, diaspór, dumortierit, fluorit, kaolinit, korund (zafír), monazit, rutil, silimanit, tridymit, turmalín, a i.

Mineralogickým výskumom geochemických anomálií nad Porubou pod Vihorlatom boli zistené viaceré minerály zo systému Bi-Te-Se-S:

Vihorlatit – Bi24Se17Te4. Novoobjavený minerál (Skála et al., 2007) doteraz známy na svete len z tejto lokality tvorí jemné impregnácie a žilky v silne premenených prekremenených horninách v asociáciii s teluronevskitom a ďalšími zatiaľ neidentifikovanými Bi-Te-Se-S minerálmi. Niekedy tvorí mo­no­mi­ne­rálne zrná, inokedy sa prerastá s inými Bi-Te-Se-S minerálmi. Jeho zrná dosahujú mimo­riadne až 1 cm veľkosti, majú silný kovový lesk, oceľovosivú farbu a tabuľkovitý až šupinkovitý vývoj. Voľným okom ho nemožno odlíšiť od iných Bi-Te-Se-S minerálov.

Bizmutoferit – BiFe2(SiO4)2(OH). Žlté a žltohnedé práškovité povlaky na teluridoch (vihorlatit, teluronevskit) z lokality Poruba pod Vihorlatom boli orientačne identifikované ako bizmutoferit (Szakáll et al., 2011 in Ďuďa a Ozdín, 2012). Tabuľky sú veľké do 40 μm a tvoria agregáty do 2 mm v asociácii s illitom.

Ingodit – Bi(S,Te). Bol opísaný z Poruby pod Vihorlatom v asociácii s teluronevskitom a nevskitom (Ďuďa a Ozdín, 2012).

Pilsenit z Poruby pod Vihorlatom. Rozmer agregátu cca 6 mm. Foto  S. Kováč
Pilsenit z Poruby pod Vihorlatom. Rozmer agregátu cca 6 mm. Foto S. Kováč.

Teluronevskit – Bi3Se2Te. Minerál poprvýkrát popísaný z územia SR (Řídkošil, et al., 2001 in Ďuďa a Ozdín, 2012) sa nachádza v prekremenelých premenených horninách (metasomatitoch – sekundárnych kvarcitoch) na lokalite Poruba pod Vihorlatom. Tvorí jemné impregnácie v silne premenených horninách, miestami prestúpených žilkami kremeňa a kalcitu. Nachádza sa vzácne v asociácii s kremeňom, böhmitom, diaspórom, ílovými minerálmi, pyritom, pyrotínom, chalkopyritom a stanitom Je oceľovosivej až čiernej farby, má kovový lesk a šupinkovitý tvar, jeho zrná sú maximálne 4 mm veľké (Ďuďa a Ozdín, 2012).


Literatúra:

Bacsó, Z. – Derco, J. – Bačo, P., 1989: Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu. Mineralia Slovaca, 21(1989), 539 – 546

Ďuďa, R. a Ozdín, D., 2012: Minerály Slovenska. Granit Publishing, Praha, 2012. 1 – 480. ISBN 978-80-7296-086-6

Kozáč, J. – Očenáš, D. – Derco, J., 1977: Amónna hydrosľuda vo Vihorlate. Mineralia Slovaca, 9 (1977), 479 – 494

Skála , R. – Ondruš,P. – Veselovský, F. – Táborský, Z. – Ďuďa, R., 2007: Vihorlatite, Bi 24Te 17Se 4, a new mineral of tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia. European Journal of Mineralogy, 19, 2, 255 – 265


Autor: Ing. Bartolomej Baláž, CSc., odd. GaMT ÚZZ, Fakulta BERG TU Košice; Chránená krajinná oblasť Vihorlat.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *