Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame rezort zdravotníctva, aby ponechal zdravotné benefity pre ľudí na poisťovniach

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k ru­še­niu zubných benefitov zdravotných poisťovní.

Vláda avizuje, že od mája zruší zubné benefity, ktoré ľuďom poskytovali zdravotné poisťovne za účasť na pre­ven­tív­nych prehliadkach. Benefity však nemajú byť niečím, o čom rozhoduje vláda, ale je to čisto rozhodnutie poisťovní, ktoré sa takto medzi sebou odlišujú.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) preto vyzýva vládu aj ministerstvo zdravotníctva, aby nechali toto rozhodnutie na poisťov­niach a aby konečne začali merať efektivitu preventívnych prehliadok.

„Po tom, ako si vláda zvýšila platy, zriadila ministerstvo športu, zrušila ÚŠP a snaží sa znížiť tresty pre jej ľudí, aktuálne ruší ľuďom zubné benefity na­via­za­né na pre­ven­tívne prehliadky. Je pritom dôležité a správne, že to takto poisťovne robia, pre­to­že až v 80 percentách ovplyvňuje naše zdravie živo­to­správa a náš prístup, pričom práve preventívne prehliadky predchádzajú chorobám,“ povedala poslankyňa NR SR za SaS Janka Bittó Cigániková.

Prevencia je podľa nej dôležitá a je dobré, že poisťovne odmeňujú prehliadky u všeobecného lekára benefitmi.

Počet preventívnych prehliadok sa za všetky tri zdravotné poisťovne za toto obdobie zvýšil o 12 percent, čo predstavuje 427-tisíc preventívnych prehliadok, ktoré by inak s veľkou pravdepodobnosťou neboli zrealizované. Toto je podľa Janky Bittó Cigánikovej obrovský prínos pre pacientov. V poisťovni Dôvera napríklad narástol počet prehliadok o 40 percent, no keby nemali za to ľudia nejaký benefit, zrejme by na ne ani nešli.

„Zubný benefit je pritom v prípade preventívnych prehliadok najúspešnejším motivátorom, nedá sa porovnať napríklad s edukáciou, strašením či zvyšovaním cien prevencie pre lekárov,“ poznamenala s tým, že tieto benefity prispeli aj k zlepšeniu dentálneho zdravia ľudí.

Vítané u ľudí boli pritom aj finančne, pre­tože doplatky najmä v sto­ma­to­lo­gickej sta­rostli­vosti sú pre mnohých zaťažujúce.

„Veľká časť ľudí to z finančného hľadiska ocenila,“ doplnila.

Zmizli zároveň šedá a čierna zóna, pretože zubné benefity boli vyplácané cez bločky, neexistovali tak čierne platby či úniky daní.

„Poisťovne prinášajú ľuďom benefity, ktoré chcú a riešia problémy, ktoré ich trápia. Vláda zrejme vyhodnotila, že toto ich netrápi a peniaze škrtne. Opak je ale pravdou,“ dodala.

Benefity sú podľa poslanca NR SR za SaS Tomáša Szalaya nástrojom pre zdravotné poisťovne, aby sa mohli od seba navzájom odlišovať, pritiahnuť nových klientov a udržať si tých, ktorých majú. Nie sú to žiadne nadštandardy, je to motivačné prepojenie s prevenciou, čiže rieši dva problémy naraz.

„Nie je úlohou vlády ani ministerstva zdravotníctva, ale úlohou poisťovní, či budú mať pre ľudí benefity a za akých podmienok, toto má byť výhradne ich kompetencia,“ povedal.

Vláda by mala naopak zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

„Ak to poisťovňa s benefitmi prepáli, pôjde do straty, možno aj do krachu, ale to už aj na iných, aby to strážili,“ doplnil Tomáš Szalay.

Na jednej strane sa môže podľa neho zdať, že keď sa ľuďom nevyplatia benefity, zostane pre ambulantných lekárov v systéme viac peňazí, no nie je to úplne tak. Práve naopak, ak nebudú pacienti odmeňovaní za prevenciu, hrozí, že bude na prehliadky chodiť menej ľudí, pričom práve tie sú významným zdrojom príjmov všeobecných lekárov. Peniaze tak podľa Tomáša Szalaya neskončia v ambulanciách, ale vo zvýšených platbách úradníkov na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v Národnom centre zdravotníckych informácií. Zároveň upozornil na to, že ministerstvo zdravotníctva na jednej strane ruší benefity a na strane druhej v jeho strategických dokumentoch hovorí, že benefity sú úžasnou príležitosťou, ako zvýšiť prevenciu napríklad v prípade rakoviny prsníka.

„Existuje možnosť, že by sa poisťovniam stanovil strop, ktorý môžu na benefity minúť. Nie je to najšťastnejšie riešenie, ale je to pragmatický kompromis. Keď sa majú benefity skutočne zrušiť, je namieste zamyslieť sa, ako situáciu využiť,“ povedal Tomáš Szalay.

Dobrým nápadom by podľa neho napríklad bolo prehodnotiť, kto a za akých okol­ností chodí na pre­hliadky.

„Tie by mali byť špecificky nastavené na potreby daného pacienta, aby boli efektívne, aby prinášali hodnotu za pe­nia­ze. Aktuálne máme skvelú príležitosť vyhodnotiť ich efektivitu, pre­to­že takéto niečo dnes neexistuje,“ dodal na záver poslanec Tomáš Szalay.

Celú tlačovú besedu SaS nájdete na Facebooku.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *