Kategórie
Tlačové správy

Počas Veľkej noci budú deti v zoo hľadať vajíčka

ZOO Bratislava je otvorená každý deň, aj počas Veľkej noci.

ZOO Bratislava

Počas veľkonočných prázdnin bude pre návštev­ní­kov pri­pra­ve­ný za­u­jí­mavý a roz­ma­nitý program – ko­men­to­va­né kŕmenia, vzde­lá­vací ostrov o migrácii vtákov, deti určite nadchne veľko­nočná areálová hra „Hľadanie vajíčok“.

Návštevníci sa môžu tešiť až na 31 ko­men­to­va­ných kŕmení pri 22 druhoch zvierat. Počas veľko­noč­ného piatka bude návštev­ní­kom k dispo­zí­cii vzde­lá­vací ostrov ve­no­vaný téme migrácii vtákov. Vzde­lá­vací ostrov bude situ­o­vaný od 10.00 h do 15.00 h nad vý­be­hom žiráf. Súčasťou vzde­lá­va­cieho ostrova je aj ZOOlovoc, miesto, kam môžu návštev­níci pri­niesť veľko­nočnú mrkvu alebo jabĺčka pre zvie­ratá.

Najmä pre deti je pripravená areálová hra „Hľadanie vajíčok“, ktorá sa začína v so­bo­tu 30. marca. V areáli zoo bude poscho­vá­va­ných až 200 de­ko­rač­ných vajíčok. Návštev­níci si ich môžu zobrať domov ako súčasť svojej veľko­nočnej výzdoby. Keď ich donesú ukázať do Zooshopu, dostanú za náj­dené vajíčka malú odmenu. Areálová hra sa bude konať až do náj­de­nia posled­ného vajíčka.

Veľkonočný program ko­men­to­va­ných kŕmení

Veľkonočný program komentovaných kŕmení
Veľkonočný program komentovaných kŕmení

Foto:

Ara zelená (ZOO Bratislava)
Ara zelená (ZOO Bratislava).
Dikdik Kirkov (ZOO Bratislava)
Dikdik Kirkov (ZOO Bratislava).

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostli­vosť a och­ranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­rody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *