Kategórie
Tlačové správy

Otvárame seZOOnu!

V sobotu 23. marca 2024 sa v ZOO Bratislava oficiálne otvára letná sezóna.

ZOO Bratislava – Otvorenie letnej seZOOny 2024
ZOO Bratislava – Otvorenie seZOOny.

Pre návštevníkov je pripravený bohatý program: ko­men­to­va­né kŕmenia, vzdelávací ostrov o zvie­ra­tách žijúcich v Kar­pa­toch, zábavné hry od Lebo Mädveď. Deťom bude čítať obľúbený herec Richard Stanke.

Program podujatia

Komentované kŕmenia

10.00 hMedveď hnedý
11.00 h„Prekonaj svoj strach“
11.30 hNosorožec tuponosý
12.00 hPes ušatý
13.00 hAntilopa nilgau a antilopa vraná
14.00 hZubor európsky

Vzdelávací ostrov „Rozmanitosť druhov v Kar­pa­toch“
12.00 h – 15.00 h/altánok oproti výbehu medveďa

Hráme sa „Lebo Mädveď“
12.00 h – 16.00 h/altánok oproti výbehu medveďa

Vysunutý stánok Zooshopu
12.00 h – 16.00 h/východ zo zoo

Herec Richard Stanke číta deťom
15.00 h – 16.00 h/altánok za pavilónom primátov

ZOO Bratislava

Návštevou zoologickej záhrady pod­po­ru­je­te sta­rostli­vosť a och­ranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prí­rody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi.

Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *