Kategórie
Tlačové správy

Odchod investora Bosch zo Slovenska je prvou obeťou ničnerobenia ministerky Sakovej

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k od­cho­du investora Bosch zo Slo­ven­ska.

Investor Bosch, ktorý plánoval vytvoriť pri Pre­šo­ve štyri až osem­ti­síc pra­cov­ných miest (priamo šty­ri­ti­síc a ďal­ších šty­ri­ti­síc u sub­do­dá­va­te­ľov) výrobou elektro­mo­to­rov do bi­cyklov, na­po­kon od svojho zámeru ustúpil.

Podľa SaS bol Bosch pre Slovensko tutovkou, o ktorú nás však pripravil premiér Fico svojou orbánovskou politikou a mi­nister­ka hospo­dár­stva Denisa Saková svojou ne­čin­nosťou.

„Investor Bosch oslovil ministerstvo hospodárstva počas môjho pô­so­be­nia s tým, že má záujem postaviť na vý­chod­nom Slovensku závod na vý­robu elektro­mo­to­rov do bi­cyklov. O inej lokalite či krajine ani len neuvažoval. Tejto významnej investícii som sa venoval osobne, a to až na úroveň pracovných rokovaní. V príprave investície pokra­čo­val rezort aj pod vedením ďalších dvoch ministrov a Slo­ven­sko bolo na ceste získať veľkého zamestná­va­te­ľa. Lenže čo sme my vytvorili, to Fico zničil. Úvahy, že by som mal byť za od­chod Boschu zod­po­ved­ný ja, sú úplne scestné. Jednak by Bosch tesne po mojom odchode nezamestnal pri Pre­šove 400 ľudí a po druhé by ich odchod ako reakcia na mňa netrval 18 mesiacov,“ povedal pred­se­da SaS Richard Sulík.

Východ Slovenska je pritom regiónom, ktorý takéto investície bytostne potrebuje.

Podľa jeho slov sa teda nemožno čudovať, že investor si svoje rozhodnutie po voľbách napokon rozmyslel.

„V krajine s pochybnou úrovňou demokracie, v susednom Maďarsku, už jednu prevádzku majú a keďže Slovensko sa pre výroky jeho čelných predstaviteľov nebezpečne približuje Orbánovej úrovni, je pochopiteľné, že nemecký investor od ďalšieho pokračovania prípravy investície radšej ustúpil,“ vysvetlil.

„Keďže sa Slovensko odkláňa od de­mo­kra­tic­kých prin­cí­pov, ne­mô­že­me sa čudovať, že investori začnú zvažovať svoje akti­vi­ty u nás,“ doplnil Richard Sulík.

K odchodu Boschu však podľa experta SaS pre energetiku a bývalého štátneho tajomníka rezortu hospodárstva Karola Galeka pomohla nečinnosť ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. O jej aktivitách na ministerstve nikto nič nevie, o ničom nerozhoduje.

„Evidentne len čaká na to, či sa stane Peter Pellegrini prezidentom a ona sa bude môcť presunúť na jeho stoličku do parlamentu,“ povedal Karol Galek s tým, že odchod investora Bosch zo Slovenska je prvou obeťou jej nečinnosti.

„Agendou ministerky je pritom starostlivosť o to, ako na Slovensku udržať investície. Bosch nemusí byť posledný investor, ktorý od nás odíde,“ dodal na záver.


Autor: Ondrej Šprlák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *