Kategórie
Tlačové správy

Vlčie fašiangy v ZOO Bratislava

Pozývame vás 10. februára na fa­šian­go­vý sprie­vod spo­je­ný s pred­sta­ve­ním novej vlčej svorky.

Vlčie fašiangy v ZOO Bratislava

Podujatie, Vlčia sobota, ktoré sa malo konať koncom ja­nu­á­ra, no pre po­ča­sie bolo zru­še­né, sa pre­súva na so­bo­tu 10. feb­ru­ára. Súčasťou eventu bude aj fašian­go­vý sprie­vod. Masky sú vítané!

Fašiangový sprievod začína o 10.00 h pri vý­be­hu med­ve­ďa hne­dého a bude viesť až do časti Karpatský les k vý­be­hu vlkov eurázijských. Na tomto mieste sa usku­toční aj je­di­neč­né ko­men­to­vané kŕmenie vlkov, počas ktorého návštevníci bližšie spoznajú jed­not­li­vých členov svorky. Od 10.00 h do 13.00 h sa bude konať sprie­vodný program s are­álo­vou vlčou hrou, ob­čer­stve­ním a vy­su­nu­tým stánkom Zoo­shopu.

Program podujatia

10.00 h – oficiálny začiatok podujatia a fa­šian­go­vého sprie­vo­du od vý­behu med­ve­ďa hne­dého
11.00 h – komentované kŕmenie novej vlčej svorky
Od 10.00 h do 13.00 h

  • čaj u pána Králička
  • fašiangové šišky a langoše pri spod­nom detskom ihrisku
  • areálová hra
  • vysunutý stánok Zooshopu pri vý­be­hu vlkov

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *