Kategórie
Tlačové správy

Ceny ojazdených áut na slovenskom trhu medziročne stúpli

V ponuke ich ale bolo viac.

V decembri 2023 však bolo inzerovaných ponúk tradične menej, pred sviat­kami ľudia kúpu áut odkladajú.

Skupina AURES Holdings

Záver minulého roka priniesol tradičný obrázok, keď slo­ven­ský se­kun­dárny trh s vo­zid­lami zazna­me­nal klasické pribrzdenie. V medzi­roč­nom porovnaní ale bolo po­nú­ka­ných áut v roku 2023 viac ako v pre­došlom roku, no ich cena narástla o 1 700 eur – a to prak­ticky pri ne­zme­ne­nom počte najaz­de­ných kilo­metrov a veku.

Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu, vykonanej expertmi AAA AUTO, naj­väč­šieho predajcu ojaz­de­ných vozidiel na Slo­ven­sku.

Čo sa týka samotného posledného mesiaca minulého roka, v ňom počet inze­ro­va­ných áut medzi­me­sačne klesol, a to o takmer štyri tisíc kusov. Dôvody sú jedno­duché.

„Pokles ponuky v decembri je každoročný jav, spôsobený primárne pred­vianočným obdobím, kedy je dopyt výrazne slabší – ľudia sa venujú prípravám na sviatky a nákup auta riešiť nechcú. Súkromníci a drobní pre­daj­covia preto menej inzerujú. Ďalším faktorom je, že firemní klienti pred kon­com roka nakupujú veľa áut s možným odpočtom DPH, čo ponuku zmenšuje,“ vypočítava dôvody Karolína Topoľová, ge­ne­rálna ria­di­teľka AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa siete auto­centier AAA AUTO a Moto­techna na Slo­ven­sku.

Porovnanie jazdeniek v rokoch 2023 vs. 2022

V medziročnom porovnaní však vidíme práve opačný trend. Zatiaľ čo predvlani predávajúci na se­kun­dár­nom trhu ponúkali spolu 317 602 auto­mo­bilov, vlani ich bolo o takmer sto­dvadsať­tisíc viac, a to 435 357 kusov. Ak porovnáme strednú hodnotu ceny auto­mo­bilov na slo­ven­skom trhu za celý rok, dosta­ne­me sa k výsledku, kedy mediánová cena vozidiel v roku 2022 bola o 1 690 eur nižšia (8 490 eur), ako v roku 2023 (6 800 eur).

Čo sa týka strednej (mediánovej) ceny automobilov v de­cem­bri v roku 2022, tak tá bola na hod­note 8 500 eur, no v posled­nom mesiaci roku 2023 to bolo o 1 400 eur viac, čiže 9 900 eur. Nájazd ponú­ka­ných áut v de­cem­bri minulého roka ostal takmer bez zmeny – 170 000 km v roku 2022 a 165 000 km v roku 2023. Autá v slo­ven­skej ponuke omladli o jeden rok z 10,2 na 9,2 roka.

Z údajov z trhu jazdených vozidiel ďalej vyplýva, že slovenskí spotrebitelia stále mierne preferujú naftu pred ben­zí­nom. Nepatrne narástol aj podiel vozidiel na LPG, autá na zemný plyn CNG však už len „paberkujú“, na pre­daj ich bolo približne 80 kusov, teda za­ned­ba­teľné percento z cel­ko­vej ponuky.

Zaujímavý je však vývoj u elektrických vozidiel. Po prvé ich v inzertných ponukách bolo v de­cem­bri oveľa viac ako v tomto mesiaci pred­vlani (680 vs. 280 ks) a ich stredná hodnota ceny výrazne klesla, a to až o de­siat­kách tisíc eur – zo 42 490 eur na 32 495 eur. Obdobný nárast zazna­me­nali štatistiky aj v po­nu­ke hybridov. Pred­vlani ich v de­cem­bri v in­zercii „viselo“ 500 kusov, vlani v de­cem­bri 870. Zau­jí­mavé ale je, že na rozdiel od elektro­vo­zi­diel sa medzi hybridmi ne­obja­vil žiadny cenový „game changer“, takže ich ponukové ceny sa znížili z ne­ce­lých 28 na 27-tisíc eur.

Octavia stále vedie

Najčastejšie ponúkaným autom bola v decembri už tradične Škoda Octavia (3 677 ks), ktorá medzi­ročne pri prak­ticky rov­na­kom veku 9 rokov a nájazde okolo 199-tisíc km pomerne výrazne zdražela. Pred­vlani v de­cem­bri bola stredná ponuková cena 7 000 eur, vlani v de­cem­bri o 1 250 viac (8 250 eur). Naopak, pri dru­hom modeli v po­radí obľú­be­nosti, Škody Fabia, prišiel cenový pokles (z 3 500 eur na 2 700 eur), o tristo eur zlacnila aj tretia Škoda Superb (na 16 200 eur). Štvrtý VW Golf sa však zase ponúkal drahšie, a to o 150 eur (6 200 eur), ďalší v poradí VW Passat zdražel až o tisíc eur na sumu 9 900 eur.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *