Kategórie
Tlačové správy

Black Friday: Zľavové šialenstvo sa začalo

Ceny výrazne klesajú aj pri ojaz­de­ných autách.

Najväčší predajca ojazdených auto­mo­bi­lov AAA AUTO po­nú­ka na Slo­ven­sku v rámci Black Friday viac ako 1 000 vozidiel s cel­ko­vou zľavou tak­mer 400 000 eur.

Black Friday v AAA AUTO
Black Friday v AAA AUTO.

Skupina AURES Holdings sa so značkou AAA AUTO za­po­jila do ce­lo­sve­to­vého zľa­vo­vého šia­len­stva Black Friday a až do ne­dele 26. no­vem­bra ponúkne výrazné zľavy na Slo­ven­sku, v Česku a v Poľsku. Len na Slo­ven­sku sa to týka viac ako tisíc áut s cel­ko­vou zľavou takmer šty­risto­tisíc eur. Ide o sku­točné zľavy, za čo spo­loč­nosť získala v Česku už vlani naj­lep­šie hod­no­tenie zobra­zenia reálnych zliav spolu s takými e-shopmi ako je alza.cz alebo mall.cz. Skupina tým chce pod­po­riť svoje toho­ročné rekordné predaje, ktoré atakujú počet sto­tisíc vozidiel.

Black Friday, čiže Čierny piatok, je každo­ročná jesenná výpre­da­jová akcia, ktorá sa zo se­ve­ro­ame­ric­kého kon­ti­nentu postupne roz­ší­rila do všetkých kútov sveta. Názov Black Friday prav­de­po­dobne vznikol v dôsledku dopravných problémov, kaž­do­ročne vzni­ka­jú­cich pri veľ­kých obchodných centrách, ktoré zľavové šialenstvo zaradili do svojho mar­ke­tin­go­vého plánu. Nejde len o je­diný deň zliav, veľkí ob­chod­níci, vrá­tane AAA AUTO, svoj tovar zlacňujú mini­málne po dobu jedného či dvoch týždňov.

„Tento výpredajový sviatok sa zabýval už aj v našej do­mo­vine a za os­tat­né roky sa nám osvedčil, ako skvelý prostriedok na pod­po­ru predaja. Toho­ročné predajné výsledky sú zatiaľ naj­lep­šie v našej 31-ročnej histórii a zo skú­se­ností v pred­chá­dza­jú­cich rokoch vieme, že pri­vedie mnoho zákazníkov, ktorí napríklad kúpu auta dlhšiu dobu od­kla­dali a radi by takýto nákup vy­rie­šili do Via­noc,“ hovorí ge­ne­rálna ria­di­teľka a pred­sed­níčka pred­sta­ven­stva AURES Holdings Karolína Topolová.

Vo výpredajovej slovenskej ponuke AAA AUTO nájdete desiatky značiek a mo­de­lov, vrá­tane naj­pre­dá­va­nej­ších Škodoviek (20 %), Volkswagenov (10 %) alebo Hyundaiov (10 %).

Príklady zľavnených vozidiel:

Audi A6 3.0 TDI z roku 2017, ktoré je zľavnené z 24 500 na 23 500 eur.

Volkswagen Passat 2.0 TDI z roku 2018, ktorý je zľavnený z 21 500 na 21 000 eur.

Škoda Octavia 1.6 TDI z roku 2017, ktorá je zľavnená z 9 900 na 9 000 eur.

Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet z roku 2023, ktoré je zľavnené z 20 500 na 19 700 eur.

Ford Mondeo 2.0 TDCi z roku 2018, ktorý je zľavnený zo 17 000 na 16 600 eur.

Skupina AURES Holdings

Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *