Kategórie
Tlačové správy

Slováci pre zdražovanie tento rok šetrili najmä pri kúpe drahšieho tovaru

Niektorí museli predávať aj veci z domu.

Home Credit

Tohoročný vysoký rast cien tovarov a služieb prinútil mnohých Slovákov výraznejšie sa uskromniť a ob­me­dziť financie na via­ceré položky. Naj­vý­raz­nej­šie škrtali výdavky, ktoré neboli doslova nevyhnutné, zásadnejšie šetrili v prí­pa­de investícií do kúpy auta, drahšej kozmetiky či dovolenky. Na dru­hej strane, naj­me­nej sa ob­me­dzo­vali v prí­pade platieb za jedlo a stra­vo­va­nie, aktivity detí či za vzde­lanie.

Ako ďalej ukázal prieskum pre spoločnosť Home Credit [1], až polovica Slovákov v tomto roku zvažovala zmenu zamestnania, aby si finančne prilepšili. Približne každý desiaty pre vyšší zárobok aj zmenil zamestnanie a 14 percent si z tohto dôvodu našlo ďalšiu robotu. Vyššie náklady na chod domácností tento rok prinútili 11 percent opýtaných predať nejakú hodnotnejšiu vec, aby získali peniaze navyše. Naj­čas­tej­šie išlo o pre­daj elektro­niky a do­má­cich spotrebičov.

Vysoká inflácia počas tohto roku donútila veľké množstvo Slovákov pre­hod­no­co­vať svoje bežné aj mimo­riadne výdavky, ktoré sa z času na čas objavia v každej domácnosti. Nie je až takým prekva­pe­ním, že výdaje škrtali predo­všetkým v prí­pade drahších a luxus­nejších položiek.

„Výsledky prieskumu nám ukázali, že štyria z desiatich opýtaných sa museli výrazne obmedziť v prípade investície do kúpy auta, drahšej kozmetiky, šperkov či dovolenky. Traja z desiatich výraznejšie priškrtili výdaje na zábavu, kúpu elektroniky či kníh. Štvrtina ľudí zásadnejšie šetrila na svojich koníčkoch, vybavení domácnosti, darčekoch alebo oblečení. Naopak, najmenej – len 16 percent opýtaných, výraznejšie šetrilo na fi­nan­co­vaní aktivít svojich detí a na stra­vovaní. Podobne to bolo aj pri vý­dav­koch na vzde­lanie, kde sa Slováci obmedzovali v naj­men­šej miere,“ približuje analytik trhu zo spo­loč­nosti Home Credit Jaroslav Ondrušek

Zmena výdavkov v poslednom roku (%)
Zmena výdavkov v poslednom roku (%).

Ako ďalej vyplynulo z dát prieskumu, mnohí pod ťarchou vyšších životných nákladov museli riešiť zmenu práce, aby sa dostali k vyššiemu zárobku. Jedenásť percent opýtaných z tohto dôvodu zmenilo robotu a štyria z desiatich o tom uvažovali. Ďalšiu prácu k tej súčasnej, pre finančné prilepšenie, si našlo štrnásť percent ľudí.

Niektorí museli predávať veci

Na otázku, či v poslednom roku predali nejakú hodnotnejšiu vec na získanie ďalších peňazí, odpovedalo pozitívne 11 percent opýtaných. Najčastejšie išlo o elektro­niku a spotrebiče, ďalej to bolo auto alebo motorka, nasledovali šperky, hodinky, potom oble­če­nie a obuv. Osem percent respon­den­tov predalo dokonca svoju nehnu­teľ­nosť.

Pomôcť môže aj konsolidácia

Jednou z možností, ako v súčasnej dobe ušetriť nejaké peniaze, je aj kon­so­li­dá­cia, teda spojenie viacerých úverov do jedného. Podľa aktuálneho prieskumu sa pre ta­kýto krok rozhodlo 19 percent opýtaných. Nejakú pôžičku momentálne spláca 45 percent Slovákov, naj­čas­tejšie jednu, no je tu 29 percent takých, ktorí ich majú aj viac ako päť. Najviac ľudí má ne­úče­lovú ho­to­vostnú pôžičku (62 percent), 17 percent spláca kreditnú kartu, potom sú to splátky auta, nákupy na splátky, konto­ko­ren­tné úvery a krát­ko­do­bé pôžičky.

„Spojenie akýchkoľvek pôžičiek do jednej, čiže ich konsolidácia, je jedným z naj­efek­tív­nej­ších spôsobov, ako ušetriť nielen na úrokoch, ale aj poplatkoch za via­ceré úvery. Nebudete už potom musieť uhrádzať viaceré mesačné splátky, ani poplatky za vedenie účtov vo via­ce­rých finančných domoch. Splácať budete len jednu, čím sa dá spravidla dostať aj k nižšej úrokovej sadzbe a tým aj k nižšej mesačnej splátke,“ radí ombudsman klientov spo­loč­nosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Typy predaných vecí
Predaj hodnotnej veci na získanie ďalších financií

[1] Reprezentatívny prieskum od 26. 10 do 2. 11. 2023 realizovala agentúra STEM/MARK exkluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s.

Autor: Home Credit.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *