Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame slovenských europoslancov, aby nehlasovali za návrh EP zmeniť zakladateľské zmluvy

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k zakla­da­teľ­ským zmluvám EÚ a k výzve smerom k slo­ven­ským euro­poslan­com.

Ústavnoprávny výbor Európskeho parlamentu (EP) prijal správu, ktorou žiada zmeny v zakla­da­teľ­ských zmluvách EÚ. Poslanci piatich strán v EP – ľudovci, socialisti, progresívni liberáli, zelení a ko­mu­nisti, žiadajú zrušenie veta členských štátov vo viacerých zásadných oblastiach.

SaS preto vyzýva slovenských europoslancov, aby chránili záujmy Slovenska a hlasovali proti zmenám navrhovaným EP.

„Ide o zrušenie veta napríklad v otázkach daní, budúcich zmien zakla­da­teľ­ských zmlúv, záko­no­dar­ných prá­vo­mocí pre EP, roz­ší­renia prá­vo­mocí EÚ a mnohých ďalších oblastí vrátane zahraničnej a obrannej politiky. Pred­kla­da­telia tiež žiadajú, aby parlament navrhoval kandidáta na predsedu komisie, pričom dnes si ho vyberajú členské štáty na Rade a aby si predseda mohol sám vybrať euro­ko­mi­sá­rov podľa poli­tic­kých pre­fe­rencií. Slovenského komisára dnes nominuje vláda SR,“ vysvetlil zámer Európskeho parlamentu predseda SaS Richard Sulík.

Poslanci EP chcú tiež nové výlučné právomoci EÚ v oblasti klímy a životného prostredia a nové spoločné právomoci EÚ v oblasti verejného zdravia, civilnej ochrany, priemyslu a vzdelávania, ako aj v oblastiach energetiky.

„Slovensko je pritom v podiele výroby elektriny z jadra doslova svetová veľmoc. Brusel a Nemecko so silnými zelenými agendami, ktoré sú tradične ira­cio­nálne pro­ti­jad­rové, pred­sta­vujú hrozbu pre slovenskú energetickú stratégiu. Toto je holý fakt. Kon­sen­zu­álne rozho­do­vanie členských štátov sa má zmeniť na väčšinové, čo v praxi posilní vplyv veľkých členských štátov na úkor menších,“ povedal R. Sulík s tým, že väčšinové rozho­do­vanie tiež neznamená kvalitnejšie rozhodovanie.

Europarlament tak podľa neho navrhuje členským štátom, aby sa vzdali svojich právomocí a dali ich jemu.

„O správe má EP hlasovať 23. novembra a ako býva nešťastným zvykom, mas­me­diálnu pozornosť si získa až po svojom schválení. Navyše, po schválení v EP môže správu španielske predsedníctvo na Rade predložiť členským štátom už v prvej polovici decembra. Tie potom môžu zvolať tzv. konvent, ktorý začne diskusiu o zmene zmlúv. Belgicko, ktoré bude predsedať Rade v 1. polovici 2024 už teraz avizuje, že zmena zmlúv patrí medzi jeho priority,“ uviedol predseda SaS.

Európska únia potrebuje podľa Richarda Sulíka reformy, ale nie cestou bruselskej centra­li­zácie.

„Politické rozhodovanie má byť pri občanovi na najbližšej možnej úrovni. Aj členské štáty zvažujú myšlienku zmeny zakla­da­jú­cich zmlúv. Nemecko a Francúzsko podmieňujú roz­ší­renie počtu štátov únie o krajiny, ako sú Moldavsko, Ukrajina, západný Balkán či Gruzínsko, zmenou zmlúv. V sep­tem­bri predložili Nemecko a Francúzsko spoločný dokument, v ktorom navrhujú napríklad menej euro­ko­mi­sárov, zrušenie veta či väčší rozpočet. Na stole je aj otázka využiť tzv. passerelle doložky, ktoré umožňujú jed­no­duch­šie zmeniť základné zmluvy EÚ bez potreby zvolávať spomínaný konvent a medzi­vládnu kon­fe­ren­ciu. Schválenie zmien cez pre­mos­ťo­va­cie doložky vyžaduje jed­no­my­seľný súhlas v Rade, súhlas EP a v niektorých prípadoch môže byť vetovaný parlamentmi členských štátov. Ako už býva pri Robertovi Ficovi zvykom, jedno tvrdí doma a druhé robí v EÚ. Preto ho vyzývam, aby nesúhlasil so zmenami zmlúv,“ dodal Richard Sulík na záver.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *