Kategórie
Tlačové správy

Minister Raši zastavil vydávanie Remišovej propagačného časopisu

Minister investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zácie Richard Raši 2. no­vem­bra 2023 zastavil vydá­va­nie časo­pisu Lepšie Slovensko, ktorý ministerstvo platilo z euro­fondov.

„Už v minulosti sme kritizovali, že moji predchodcovia, najmä bývalá ministerka Veronika Remišová, tento časopis hrubo zneužila na svoju pro­pa­gáciu pred voľ­bami. V prvom čísle, ktoré vyšlo vo februári, keď už bolo jasné, že idú pred­časné voľby, mala štyri foto­gra­fie, v ďalších dvoch spolu päť,“ upozornil Raši.

Časopis išiel do takmer pol milióna domácností v krajských mestách.

„Aj distribúcia tohto časopisu, ktorý mal pôvodne in­for­mo­vať o rea­li­zo­va­ných a plá­no­va­ných euro­fon­do­vých projektoch, bola zle nastavená. Napríklad, vôbec sa nedostal k ľuďom, ktorí žijú v menších mestách alebo obciach v re­gió­noch. A euro­fondy sú predsa na to, aby sa životná úroveň v re­gió­noch vy­rov­nala životnej úrovni vo veľ­kých mestách,“ upozornil Raši.

Za 6 vydaní časopisu ministerstvo zapla­tilo len za tlač a distri­bú­ciu spolu viac ako 350 000 eur s DPH.

„Preto som dal pokyn, ak má ministerstvo pro­pa­go­vať euro­fondy, nech to spraví tak, aby sa infor­mácie dostali ku všetkým občanom,“ uzavrel Raši.


Autor: Mgr. Martin Dorčák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *