Kategórie
Tlačové správy

Lampiónový sprievod v jesennej zoo

Zažite neopakovateľný večer v ZOO Bratislava.

Lampiónový sprievod v jesennej zoo

Počas troch večerov – 2., 3. a 4 novembra – bude areál zoo prístupný aj po ofi­ciál­nom zatvo­rení. Príďte na ve­černú pre­chádzku a roz­žiarte lampiónom jesennú zoo­lo­gickú záhradu.

Vstup na lampiónový sprievod je možný do 16.30 h, kedy sa zatvárajú pokladne. Ak sa vám nepodarí priniesť vlastný lampión, nezúfajte, Zooshop ostáva otvo­rený do 17.00 h a po­núka lampióny na za­kú­penie.

Zahájenie samotného sprievodu je o 17.00 h pri vý­behu diviakov visa­jan­ských, oproti hornému detskému ihrisku. Trasa lam­pió­no­vého sprie­vodu vedie cez lesnú časť zoo, okolo výbehu zubrov a späť. Súčasťou je výklad o zvie­ra­tách nachá­dza­jú­cich sa v lesnej časti zoo.

V sobotu bude pre návštevníkov okrem lampió­no­vého sprie­vodu pripra­vené aj vyre­zá­vanie tekvíc, ktoré bude pre­bie­hať na hor­nom detskom ihrisku od 10.00 h do 16.30 h. Vyrezané tekvice poslúžia ako obo­ha­tenie (enrichment) pre zvie­ratá a zá­ro­veň skrášlia areál jesennej zoo.

Chceme zdôrazniť, že v našej zoo sa môžu používať iba lampióny s LED svetielkami. Lampióny šťastia či iné typy lampiónov, s pou­ži­tím otvo­re­ného ohňa, nie sú po­vo­lené.

Spríjemnite si s rodinou dušičkové obdobie a zažite kúzelný večer v po­koj­nej atmosfére večernej ZOO Bratislava. Tešíme sa na vás!

ZOO Bratislava

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *