Kategórie
Zošity humanistov

Keď nehryzie svedomie, hryzú zuby

V tretej inštancii oslobodil Krajský súd vo Frankfurte 47-ročného kňaza spod obžaloby ťažkého ublíženia na tele: vraj zahryzol jednému homo­se­xu­ál­nemu prosti­tú­tovi do pe­nisa, a tým ho ťažko poranil.

Duchovný sa pred súdom bránil nevyhnut­nos­ťou seba­obrany. Vypo­ve­dal, že chlapa spoznal v jednom bare, ten mu ukradol mobilný telefón a ušiel. Počkal však na du­chov­ného v tmavej ulici a tam ho nútil, aby vzal do úst jeho penis, do ktorého mu duchovný od hnusu silne zahryzol. V prvom procese stanovil Zemský súd, že pri tomto sexu­ál­nom útoku išlo o „pro­ti­právny útok“, ktorý zahryznutie oprávňuje. Odsúdený prostitút sa odvolal.

V druhom procese pred Obvodným súdom bol kňaz odsúdený na šesť mesiacov väzenia pod­mie­nečne, pre­tože sa vraj nedalo presne zistiť, či k ťaž­kému uhryznutiu došlo zavinene. Odvolal sa nielen kňaz, do­ža­du­júci sa oslo­bo­denia, ale aj štátny zástupca, navrhujúci trest osemnásť mesiacov väzenia bez­pod­mie­nečne.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 75 v pondelok 2. februára 2009.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *