Kategórie
Tlačové správy

Hlasovanie za stromy je ukončené!

Ktorý z dvanástky finálových stromov získa titul Strom roka 2023 zistíme v októbri?

Strom roka

Hlasovanie v 21. ročníku ankety Strom roka je na konci. Anketu však okrem samotného vyhlásenia výsledkov ešte čaká verejná výsadba stromov s dobrovoľníkmi a odborné ošetrovanie stromov. Nadácia Ekopolis oznámi mená víťazov 13. októbra v Bratislave.

Hlasovanie verejnosti za dvanásť výnimočných stromov trvalo od 1. júla do 30. septembra a spô­so­bov hlasovania bolo hneď niekoľko – online, prostred­níctvom SMS či hlasovacím lístkom. Už v po­lovici októbra sa dozvieme, ktorý nominovaný strom z finálovej dvanástky sa bude pýšiť titulom Strom roka 2023.

„Tradičnou odmenou pre prvé tri víťazné stromy je odborné ošetrenie akreditovaným arboristom v hodnote tristo eur, ktoré zabezpečuje odborný partner ankety ISA Slovensko,“ približuje Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis.

Víťazný strom okrem odborného posudku a ošetrenia automaticky postupuje do finále súťaže tých naj­vý­ni­moč­nejších stromov z Európy, kde bude reprezentovať Slovensko medzi ďalšími 15 krajinami.

Súťaž pre školy

Súčasťou aj aktuálneho ročníka bola súťaž venovaná školám, ktoré vďaka hlasovaniu žiakov, či envi­ron­men­tálne zameraným aktivitám na škole môžu získať výsadbový materiál do svojich školských záhrad, či vecné ceny.

„Ocenenia v dvoch kategóriách sa opäť dočkajú školy, ktoré sa tento rok zapojili do súťaže so svojimi žiakmi. V prvej kategórií rozhoduje počet hlasov od študentov, v tej druhej ich aktivity navyše, ktoré tento rok nesú tému Život stromov,“ dopĺňa Martina Hromadová.

Celkovo sa do súťaže pre školy zapojilo takmer 30 materských, základných i stredných škôl z celého Slovenska.

Anketa podporuje aj výsadby stromov

Aktuálne prebieha prepočítavanie všetkých hlasov a príprava na vyhodnotenie. Samotné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. októbra v Bratislave za účasti partnerov i hostí ankety Strom roka 2023.

Anketa však ani zďaleka nekončí – dobrovoľníkov z ob­čian­skeho združenia Kozel – Klub ochranárov zelene, čaká dosadba nových stromov v Senici – Čáčov a Vrbovciach – Štefanovej.

„V oboch prípadoch ide o doplnenie stromov do jednotlivých stromoradí, ktoré boli poškodené zverou. Vysadených bude 15 vzrastlých stromov za účasti dobrovoľníkov i širšej verejnosti, sadiť sa bude neskôr na jeseň, keď to umožní chladnejšie počasie. Stretávanie ľudí pri dobrovoľníckej aktivite a dobrej veci je v súčasnej spo­lo­čenskej situácii, ktorej ne­pre­hliad­nu­teľ­nou črtou je polarizácia, veľmi dôležité. Navyše tak okrem záchrany starých a cenných stromov môžeme v rámci ankety stromy prinavracať aj tam, kde chýbajú,“ hovorí Milan Hronec z Nadácie Ekopolis.


Autorka: Martina R. Hromadová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *