Kategórie
Tlačové správy

Najčastejšie otázky seniorov

Opatrnosti nie je nikdy dosť.

V dnešnom neustále sa meniacom svete sa seniori ocitajú tvárou v tvár prostrediu, ktoré sa výrazne odlišuje od toho, v ktorom sami vyrastali. Obklopení modernými tech­no­ló­giami a novými spotre­bi­teľ­skými trendmi bojujú často s obavami, že stlačia niečo chybne alebo sa naopak v online svete pohybujú až príliš dôverčivo. Akým najväčším nástrahám sú tak dnes seniori ako spotrebitelia vystavení?

Ako nakúpiť cez e-shopy bezpečne?

Online nakupovanie prinieslo jednoduchosť a pohodlie. Zároveň však otvorilo dvere novým rizikám, a to najmä pre ne­ostra­ži­tých seniorov.

„Pochybovačnosť a zvedavosť namiesto slepej dôvery môže seniorom ušetriť veľa problémov a smutný pohľad do prázdnej peňaženky. Zvlášť pri podozrivo výhodných, ne­odo­la­teľ­ných ponukách,“ komentuje Eduarda Hekšová, riaditeľka časopisu dTest.

Úplným základom bezpečného online nakupovania je zaistiť si čo najviac dostupných informácií o tovare či službe. Preštudovať si podmienky predaja, znenie zmluvy a záručné podmienky.

„Nielen seniorom často pripomíname, aby sa držali faktov a ne­za­bú­dali, že reklamy nemusia vždy zod­po­ve­dať sku­toč­nosti,“ dodáva Eduarda Hekšová.

V dnešnej dobe s takmer neobmedzenými ponukami sa seniori tiež nemusia spoliehať len na jedného predajcu. Odporúčame využiť online porovnávače, nákupných poradcov a recenzie. Tie slúžia k po­rov­naniu rôznych ponúk tovarov či služieb od rôz­nych pod­ni­ka­teľov a po­má­hajú spotre­bi­teľom siahnuť s väčšou istotou po tej naj­lepšej možnosti.

Ako v online svete ochrániť svoje úspory?

Finančné bezpečie seniorov je jedným z ďalších úskalí. Podvodníci zneužívajú častú dôverčivosť seniorov a ich neznalosť online prostredia. Najčastejšie sa môžeme stretnúť so situáciami, kedy sa podvodníci snažia ukradnúť bankovú identitu. Typicky senior v dôvere, že ide o štátnu inštitúciu, vyplní na podvodnom online odkaze svoje citlivé údaje, a podvodník ľahko získa údaje k jeho účtu.

„Pokiaľ seniori narazia na akýkoľvek odkaz vyžadujúci citlivé údaje, je dôležité zachovať chladnú hlavu a dôveryhodnosť odkazu si overiť. A to najlepšie z viacerých ďalších zdrojov – skon­tro­lo­vať si infor­mácie v banke alebo sa opýtať priamo na polícii,“ upozorňuje Eduarda Hekšová z dTestu.

Neraz sa k odhaleniu podozrivých transakcií osvedčí pravidelná kontrola výpisov z bankových účtov, ktoré je možné jedno­ducho overiť v bankách. Tie niekedy môžu poskytnúť riešenie problému s nákupom kartou, napríklad pomocou tzv. chargebacku.

Nakoniec sa oplatí venovať pozornosť zabezpečeniu webových stránok pre zadávanie platieb. Je dobré uistiť sa, že stránky pre platby používajú šifrovanie (HTTPS). Upozorniť na nebezpečenstvo môže tiež vhodný antivírový softvér, ktorý si môžu seniori nechať za pomoci blízkych nainštalovať.

Ako rozpoznať podvodné e-maily a telefonáty?

Nevyžiadané telefonáty a e-maily sú stále na dennom poriadku. Podvodníci sa môžu cez telefón vydávať za finančné inštitúcie či úrady, aby dôverčivých seniorov jednoducho pripravili o peniaze. Odporučenia sú jednoduchá – ne­otvá­rať bez­myš­lien­ko­vite prílohy pre­po­sie­la­ných reťazových e-mailov alebo samotné e-maily od ne­zná­mych odo­sie­la­teľov. V prípade nevyžiadaných hovorov je dôležité nikdy neposkytnúť osobné alebo finančné informácie, dokiaľ si človek nie je istý, kto je na druhej strane telefónu a za akým účelom informácie zbiera.

A nezabúdajme: Sociálna izolácia je vstupenkou pre podvodníkov

Typická samota seniorov môže viesť k ich väčšej zraniteľnosti. Seniori sú radi za spoločnosť či podporu i od neznámeho človeka a ľahko sa tak ocitnú v pazúroch podvodníka.

„Je potrebné ich nielen vzdelávať o možných rizikách, ale byť im v komunikácii partnerom a podporou. Seniori sa tiež môžu zapojiť do miestnych klubov pre seniorov, zúčastňovať sa rôznych besied a nakoniec – využiť online svet pre ľahšiu komunikáciu s blízkymi,“ uzatvára Eduarda Hekšová.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *