Kategórie
Tlačové správy

Nominácie na sexistické kixy sú spustené

Ešte niekoľko týždňov môžete no­mi­no­vať reklamné vizuály so se­xis­tic­kými prvkami na anti­cenu.

Šiesty ročník anticeny zbiera nominácie na reklamy za roky 2022 a 2023. Až do 9. októbra 2023 má široká verejnosť priestor nominovať reklamy so se­xis­tic­kými prvkami. Vizuály, ktoré vníma ako sexistické kixy, môže prihlásiť cez for­mu­lár na we­bovej stránke anti­ceny.

„Vo formulári môžete označiť, aké sexistické prvky podľa vášho názoru obsahujú reklamy, ktoré nominujete. Môžu to byť rodové stereotypy, sexualizácia, spred­met­ňo­vanie, násilie v reklame, ale aj jazykový sexizmus či samo­účelné roz­kús­ko­vanie tiel. Zatiaľ sa medzi no­mi­ná­ciami pomerne často objavuje se­xu­a­li­zá­cia, a to v ko­mu­ni­kácii malých i veľkých firiem,“ uviedla Jitka Dvořáková, spo­lu­or­ga­ni­zá­tor­ka anti­ceny Sexistický kix.

Sexualizácia je jedným z naj­frek­ven­to­va­nejších prvkov medzi nomináciami

Podobne ako v predchádzajúcom ročníku je aj aktuálne na anticenu zatiaľ nominovaných množstvo reklám, ktoré obsahujú sexualizáciu. Medzi zatiaľ prihlásenými vyše 60 reklamami sa sexualizácia vyskytuje v 46 vizuáloch, kompletné číslo bude jasné až po uzavretí nominačnej fázy (9. októbra 2023).

„Neprekvapilo nás, že aj tentoraz firmy siahali po se­xu­a­li­zácii žien v rekla­mách, aby upútali pozornosť klientely, ale nečakali sme, že sa v tomto ročníku objaví také množstvo reklám, ktoré zobrazujú ženské zadky. Firmy by mohli pochopiť, že nahý zadok im predaj nezvýši,“ uviedla Diana Soták Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Množstvo zadávateľov reklamy si neuvedomuje, že reklama, ktorá stavia na mýte „sex predáva“, v skutočnosti nie je účinná. Sexistickú komunikáciu preto realizujú zámerne s pomýlenou vidinou profitu.

Sexizmus v komunikácii veľkých značiek

Každoročne sa medzi nominácie dostane mnoho reklám malých firiem, no nechýbajú ani vizuály veľkých značiek, doteraz sú to napríklad sieť super­mar­ketov Kaufland, auto­mo­bilka Peugeot, elektro­obchody OKAY a NAY či cestovná kancelária BUBO. Vo svojej komunikácii často používajú sexualizáciu, ale aj rodové stereotypy, spred­met­ňo­vanie a ďalšie sexistické prvky. Tieto značky investujú do reklamy nemalé financie, marketing veľkých firiem má preto výrazný dosah na verejnosť. Opakované zobrazovanie žien ponižujúcim spôsobom prispieva k nor­ma­li­zácii vnímania žien ako sexuálnych objektov a posilňuje rodovú nerovnosť.

Čo robiť so sexistickou reklamou?

Ohradiť sa voči sexistickej reklame možno nominovaním na anticenu Sexistický kix, podaním podnetu na Radu pre reklamu (RPR), ktorej zistenia majú odporúčací charakter, alebo podaním podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá môže za porušenie zákona udeliť aj pokutu. Občianske združenie Bez sexizmu, ktoré organizuje anticenu Sexistický kix, sa na SOI obrátilo s dvomi podnetmi týkajúcimi sa reklám z aktuálneho ročníka, zatiaľ bez odpovede. V jednom prípade ide o reklamu na upratovacie služby a v druhom o reklamu na kovošrot. Oba vizuály zobrazujú ženy de­hu­ma­ni­zu­júco, nedôstojne a bez sú­vislosti s ponúkanou službou.

Nominovať sexistické reklamy môže verejnosť do 9. októbra 2023 na webovej stránke www.sexistickykix.sk. Hlasovanie bude spustené 16. októbra 2023 a vyhlásenie výsledkov anticeny, ktoré sa bude po nie­koľ­kých rokoch opäť konať prezenčne, je naplánované na 22. novembra 2023.

Foto:

Nominácia na Sexistický kix (Kaufland)
Nominácia na Sexistický kix (Kaufland).
Nominácia na Sexistický kix (Okay)
Nominácia na Sexistický kix (Okay).
Nominácia na Sexistický kix (NAY)
Nominácia na Sexistický kix (NAY).
Nominácia na Sexistický kix (Drezina)
Nominácia na Sexistický kix (Drezina).
Nominácia na Sexistický kix (Querty Bikelife)
Nominácia na Sexistický kix (Querty Bikelife).
Nominácia na Sexistický kix (GymBeam)
Nominácia na Sexistický kix (GymBeam).

O anticene Sexistický kix:

Sexistický kix poukazuje na skutočnosť, že zobra­zo­vanie ľudí zne­va­žu­júcim či ste­reo­ty­pi­zu­júcim spôsobom na základe rodu nepatrí do verejného priestoru. Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spolu­prácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje.

O iniciatíve Sexistický kix (o. z. Bez sexizmu):

Iniciatíva Sexistický kix vznikla v roku 2016 pod hlavičkou mimo­vládnej organizácie Aliancia žien – Cesta späť. Od roku 2021 funguje samostatne a rovno­mennú anticenu Sexistický kix organizuje ako občianske združenie Bez sexizmu. Združenie sa sformovalo z tímu, ktorý anticenu organizoval od jej vzniku. Spolu­pracuje s mimo­vládnou organizáciou ASPEKT.

Autorka: Jitka Dvořáková.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *