Kategórie
Tlačové správy

Pri využívaní nástrojov umelej inteligencie, ako aj pri zvyšovaní digitálnych zručností, je kľúčová spolupráca

Minister Balík vo Washingtone, D.C. rokoval aj so zástupcami spoločnosti Google.

Washington, D.C./USA – Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík zavŕšil svoju pracovnú cestu v hlavnom meste Spojených štátov amerických. Témami jeho rokovaní s tech­no­lo­gic­kými expertmi boli problematika využívania umelej inteligencie, inovácií, zlepšovania úrovne digitálnych zručností, ale aj spolu­práca pri obnove a rekonštrukcii Ukrajiny.

„Prudký nárast využívania umelej inteligencie prináša nové možnosti, ale aj nové výzvy a riziká. Ak chceme byť pripravení na digitálnu transfor­máciu, musíme vedieť spolu­pra­co­vať a inovovať, aby sme držali krok s dobou. Nesmieme však zabudnúť, že naším primárnym cieľom je prinášať inovácie, ktoré sú nielen odvážne, ale aj bezpečné. Odborníci na Slovensku sa týmito trendmi zaoberajú a je v záujme našej krajiny, aby sme sa v oblasti využívania umelej inteligencie stali perspektívnym a dynamickým hráčom na globálnej scéne, ktorý má kapacity ovplyvňovať právny rámec a podmienky v tejto téme,“ uviedol minister informatizácie Peter Balík počas pracovnej cesty vo Washingtone, D.C.

O téme využívania umelej inteligencie vo verejnej sfére hovoril minister Balík s Joeom Wangom z vplyvného amerického think tanku Special Competitive Studies Project.

„Digitálna agenda nášho ministerstva sa zameriava na umelú inteligenciu, najmä z pohľadu etiky a regulácie. Vytvorili sme preto stálu komisiu pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej úlohou je posudzovať rizikové otázky súvisiace s výskumom, vývojom a využívaním umelej inteligencie. Je to nová a veľmi dynamická oblasť s veľkým dopadom na celú spoločnosť,“ zdôraznil minister Balík.

Vo Washingtone, D.C. minister ďalej rokoval s viceprezidentom pre vládne vzťahy spoločnosti Google Karanom Bhatiom. Viceprezident Googlu predstavil kľúčové oblasti, do ktorých spoločnosť koncentruje svoje aktivity s cieľom pomôcť Ukrajine.

„Terčom nepriateľských kyberútokov, dezinformácií a hoaxov sme všetci už dlho­dobo, no až pandémia a ruská agresia na Ukrajine nám ukázali, aké to môže mať vážne celo­spo­lo­čenské následky. Vojna na Ukrajine zvýšila počet kyber­ne­tických útokov a zrýchlila tok dezinformácií, na ktoré je naša krajina obzvlášť náchylná,“ zdôraznil v tomto kontexte minister Balík.

Zároveň dodal, že spolupráca všetkých relevantných aktérov je tou správnou cestou ako bojovať s dezinformáciami.

„Som presvedčený, že spojením síl dokážeme budovať bezpečnejší kyberpriestor.“

Minister Balík na stretnutí predstavil iniciatívy, aktivity a projekty Slovenska v oblasti zlepšovania úrovne digitálnych zručností, rozvoj ktorých je podľa neho významnou prioritou nielen pre boj proti dezinformáciám, ale aj pre zvýšenie kon­ku­ren­cieschop­nosti slovenskej ekonomiky. V súčasnosti 2,5-krát rýchlejšie rastie počet pracovných pozícií vyžadujúcich digitálne zručnosti a v blízkej budúcnosti si ich aspoň základnú úroveň bude vyžadovať 90 % všetkých pracovných pozícií. Na druhej strane, „odliv mozgov“ naberá na obrátkach a podľa najnovších prieskumov až polovica mladých vzdelaných ľudí uvažuje o odchode zo Slovenska a tým krajina prichádza o ohromný ľudský kapitál. Preto si „lákanie talentu“ stanovila ako svoju prioritu aj vláda SR vo svojom programovom vyhlásení. Slovensko navyše už tretí rok obsadilo prvú priečku prieskumu OECD naj­ohro­ze­nejších krajín z pohľadu dopadu auto­ma­ti­zácie a ro­bo­ti­zácie na trh práce.

„Súkromné spoločnosti, ale aj štát, majú problém nájsť zamestnancov s kvalitnou úrovňou digitálnych kompetencií. Naše ministerstvo považuje otázku rozvoja digitálnych zručností za kľúčovú. Aj preto sme prijali úlohu Národného koordinátora pre digitálne vzdelávanie a zručnosti a realizujeme viaceré projekty podporujúce rozvoj digitálnych zručností pre mladých ľudí, zamestnancov verejnej správy či seniorov. Práve v tejto oblasti vidíme priestor pre úzku spoluprácu a koordináciu so spoločnosťami, akou je Google,“ uzavrel Balík.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *