Kategórie
Tlačové správy

Deň šimpanzov v bratislavskej zoo bude svetový

Svetový deň šimpanzov si pripomíname 14. júla.

ZOO Bratislava

Keď sa pozriete do očí šimpanza, viete, že sa pozeráte do premýšľajúcej mysle. Šimpanzy nás učia, že my, ľudia, nie sme jediné bytosti s osobnosťou, mysľou schopnou racionálneho myslenia, altruizmu a zmyslu pre humor. To nás potom podnecuje k rešpektu k iným zvieratám, životnému prostrediu a vôbec, k rešpektu voči všetkému živému.

Dr. Jane Goodallová

14. júla si pripomíname jedinečný druh primáta, ku kto­ré­mu má človek evolučne naj­bližšie. Spoznajte šimpanzy a ich svet. Cieľom je zvýšiť po­ve­do­mie o ich živote vo voľnej prírode či v ľudskej sta­rostli­vosti, ako aj o hrozbách, ktorým čelia. K to­mu­to dňu sa pridáva svojím špeciálnym podujatím aj ZOO Bratislava.

Prijmite pozvanie na Svetový deň šimpanzov

„Podujatie sa koná v sobotu 15. júla od 10.00 h do 15.00 h a bude situované za pa­vi­ló­nom pri­má­tov a na detskom ihrisku pri pla­me­nia­koch. V susedstve šimpanzov si malí i veľkí môžu na vlastnej koži vyskúšať, aké to je chodiť ako šimpanz, či používať nástroje šimpanzím spôsobom. Na tomto mieste návštevníci nájdu aj tvorivé dielničky a vzde­lá­va­cí ostrov. Ne­za­bud­nite sa zapojiť do sku­točne zau­jí­mavej areálovej hry či exkurzie o primátoch o 9.30 h a 13.30 h. Začiatok je pri výbehu mačiaka Brazzovho,“ približuje Diana Dúhová, vedúca odboru vzde­lá­vania a mar­ke­tingu zoo.

Prelomový výskum doktorky Jane Goodallovej s vplyvom na súčasný život šimpanzov

Doktorka Jane Goodallová bola jednou z prvých, ktorá po­zo­ro­va­ním zazna­me­nala je­di­neč­né vlastnosti a správanie šimpanzov. V roku 1960 počas svojho výskumného pobytu v Afrike zistila, že vyrábajú a používajú nástroje, majú zložitý komunikačný systém a sociálne štruktúry. Zároveň opísala, že šimpanzy sa dokážu správať jeden voči druhému nezištne a pomáhať druhým jedincom v skupine aj na úkor svojho blaha. Šimpanzy učenlivé patria v sú­čas­nosti medzi ohrozený druh. Pred sto rokmi žilo odhadom 1 až 2 milióny šimpanzov v dvadsiatich piatich krajinách Afriky. Dnes žije na africkom kon­ti­nente len odhadom 350 000 voľne žijúcich šimpanzov, uvádza stránka World Chimpanzee Day.

V dnešnej dobe sa žije mnoho šimpanzov v ľudskej starostlivosti, najmä v zoo­lo­gických záhradách, kam sa dostali z rôznych životných podmienok. Nakoľko šimpanzy sa v minulosti využívali v me­di­cín­skom výskume a cirkusoch, veľa z nich má za sebou nepríjemné životné skúsenosti. Z toho dôvodu je výskum, zameraný na život a správanie šimpanzov, napríklad v prostredí zoo­lo­gic­kých záhrad, dôležitý aj dnes. Jeho cieľom je vzdelávať verejnosť, ako aj zvýšiť tlak na legislatívne opatrenia, ktoré ukončia podporu zariadení s nevhodnými podmienkami; a naopak, zabezpečia pre šimpanzy dôstojné a kvalitné podmienky na život.

Foto:

Šimpanz učenlivý – samica Dorka
Šimpanz učenlivý – samica Dorka.
Samica Shani-Kimani
Samica Shani-Kimani.

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných živočíchov a ich možný návrat do divokej prírody. Spoločnými silami tak prispievame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *