Kategórie
Tlačové správy

Dovozy áut zo zahraničia sa držia na nižších číslach

Očakáva sa však ich nárast.

Skupina AURES Holdings

Dovozy ojazdených osobných áut na Slovensko spoza hraníc aj v júni 2023 ostali na po­mer­ne nízkych číslach v po­rov­naní s tým, koľko sa ich doviezlo napríklad v marci. Ako ukázali oficiálne štatistiky Ministerstva vnútra SR, za minulý mesiac sa k nám doviezlo 5 240 jazdených osobných áut. Pre po­rov­nanie, v marci 2023 to bolo až 6 706 vozidiel, v júni 2022 zase 5 676 auto­mo­bi­lov.

Už v najbližších týždňoch sa očakáva oživenie v tomto segmente, nakoľko od 1. júla vstúpila do platnosti novela zákona o správnych poplatkoch, ktorá prináša zmeny pri zápise áut. Maxi­málna výška registračného poplatku sa znížila z 3 900 na 1 000 eur. V uply­nu­lých mesiacoch dovozcovia jazdených áut z cudziny čakali, kým sa tieto zmeny dostanú do praxe.

„Všetko nasvedčuje tomu, že jún bol posledným mesiacom tohto roku, kedy sa dovozy jazdených osobných áut zo za­hra­ni­čia na Slo­ven­sko pohybovali v týchto nízkych číslach. Predpokladá sa totiž, že v júli už príde ozajstný boom, a teda výrazný nárast počtu dovezených vozidiel. Od začiatku tohto mesiaca totiž vstúpila do platnosti novela prinášajúca zmeny v registračných poplatkoch, ktorá mala pôvodne platiť od apríla. Dovozcovia teda vyčkávali, čo výrazne ovplyvnilo dovozy áut z cudziny v ostatných mesiacoch. Otázne je, čo to urobí s vozovým parkom na Slovensku, nakoľko sa predpokladá, že vzrastie aj dovoz starých, menej ekologických a opo­tre­bo­va­ných áut. Záujemcovia o ojazdené vozidlá si teda budú pravde­po­dobne musieť opäť starostlivejšie vyberať, aby nenaleteli nepoctivým predajcom. Všeobecne možno povedať, že je lepšie zaobstarať si vozidlo s pôvodom zo Slovenska, u ktorého je možné lepšie dohľadať jeho históriu,“ hodnotí Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Podrobné údaje k dovozu jazdených vozidiel na Slovensko nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Aký je pomer jazdených a nových áut?

V roku 2022 bolo v Slovenskej republike celkovo za­re­gis­tro­va­ných 78 841 nových osobných vozidiel. Na druhej strane, v SR sa podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO ročne predá celkovo približne 350 000 ojazdených osobných auto­mo­bilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za minulý rok podľa štatistík MV SR na Slo­ven­sko priviezlo spolu až 61 016, tak predsta­vo­va­li približne 17,5 % tohto objemu. Priemerný vek áut sa tu totiž blíži k hranici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *