Kategórie
Tlačové správy

Deň otcov 2023

V nedeľu 18. 6. 2023 si pripomíname sviatok určený otcom.

SODB 2021

Snahu oslavovať hrdinstvo otcov mal už americký prezident Calvin Coolidge v roku 1924. Na svoj deň si však muži v USA museli počkať do roku 1966. Prezident Lyndon B. Johnson v roku 1966 v Bielom dome podpísal proklamáciu o sviatku a stanovil deň oslavy na tretiu nedeľu v júni. Pravú podobu voľného slávnostného dňa otcovia dostali až v roku 1974 od prezidenta Richarda Nixona. Z USA sa sviatok postupne rozšíril aj do Európy a ostatné desaťročie je populárnym aj v SR. Pri tejto príležitosti prinášame zaujímavé informácie zo SODB 2021 o otcoch na Slovensku.

Takmer 1,4 milióna otcov

Spomedzi 2 221 100 mužov s trvalým pobytom na Slovensku vo veku 15 a viac rokov sa 1 398 001 mužov stalo aspoň raz otcom živonarodeného dieťaťa. Otcovia teda na Slovensku tvoria 63 % zo všetkých mužov starších ako 15 rokov.

Najčastejšie otcovia dvoch detí

Slovenskí otcovia sú najčastejšie rodičmi dvoch detí. Takmer 30 % mužov vo veku 15 a viac rokov s trvalým pobytom na území Slovenska sa stalo otcami práve dvoch živonarodených detí. Jednodetný model je v súčasnosti druhým najrozšírenejším u otcov na Slovensku. Otcovia, ktorí sú rodičmi jedného živonarodeného dieťaťa tvoria viac ako 15 % spomedzi mužov vo veku nad 15 rokov. Otcovia troch živonarodených detí tvoria takmer 12 % spomedzi mužov, ktorí presiahli hranicu reprodukčného veku 15 rokov a necelé 4 % mužov v rovnakom veku sú otcami štyroch živonarodených detí. Mnohonásobní otcovia s piatimi alebo viacerými živonarodenými deťmi tvoria 2,2 % spomedzi mužov vo veku 15 a viac rokov.

Najviac otcov v Trnavskom kraji

Najvyšší podiel mužov vo veku 15 a viac rokov, ktorí sa za svoj život stali aspoň raz otcami živonarodeného dieťaťa je v Trnavskom kraji. Tvoria 63,9 % z celkového počtu mužov Trnavského kraja v tomto veku. Naopak najnižší podiel mužov vo veku 15 a viac rokov, ktorým sa narodilo minimálne 1 živonarodené dieťa je v Žilinskom kraji. Tvoria 61,9 % z mužov v tejto vekovej kategórii v danom kraji. Na podiel otcov v populácii má vplyv veková štruktúra mužskej populácie v kombinácii so špecifickou plodnosťou podľa veku.

Päť a viac detí

Otcovia s piatimi alebo viac živonarodenými deťmi majú najvyššie zastúpenie v Prešovskom kraji a tvoria 4,5 % zo všetkých mužov vo veku 15 a viac rokov tohto kraja. Naopak najnižší podiel 0,84 % zo všetkých mužov vo veku 15 a viac rokov dosahujú päť alebo viacnásobný otcovia v Bratislavskom kraji.

Muži 15-roční a starší podľa počtu živonarodených detí k 1. 1. 2021 na území krajov SR

Muži 15-roční a starší podľa počtu živonarodených detí k 1. 1. 2021

Zdroj: SODB 2021.

Muži na Slovensku chcú byť otcami

Aspekt veku ukazuje, že muži vo veku nad 65 rokov boli takmer všetci v čase sčítania otcami. Viac ako 90 % mužov nad 65 rokov malo k rozhodujúcemu okamihu sčítania v Slovenskej republike deti.

Osamelí otcovia

Na Slovensku máme 21 373 mužov, ktorí tvoria so svojimi závislými deťmi neúplné rodiny osamelých otcov. To znamená, že v týchto domácnostiach otcovia vychovávajú závislé deti bez prítomnosti matky. Najviac osamelých otcov – 3 277, ktorí vychovávajú závislé deti bez prítomnosti matky, je v Košickom kraji (1,67 % z populácie kraja) a v Bratislavskom kraji 3 217 (1,66 % z populácie kraja). Naopak najmenej osamelých otcov 2 084, žije so závislými deťmi v Trenčianskom kraji (1,33 % z populácie kraja).

Všetkým otcom – všetko najlepšie

Pri príležitosti Dňa otcov Štatistický úrad SR chce touto formou popriať všetkým otcom krásny sviatok. Nech Vás Vaše milované deti ľúbia a robia Vám iba radosť.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *