Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme beta verziu programu v oblastiach školstva, kultúry a osobných slobôd

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k predstaveniu beta verzie programu v oblasti tzv. spoločenských rezortov. Predstavili sme naše priority v oblastiach školstva, vedy, výskumu, kultúry a osobných slobôd.

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) dnes predstavila prvú časť beta verzie svojho programu v oblasti tzv. spoločenských rezortov. Prvú zo série tlačových konferencií sme venovali školstvu, vede, výskumu, kultúre a osobným slobodám.

Predstavovanie bude pokračovať, nasledovať budú ekonomické, silové a sociálne rezorty. Po každej časti programu zorganizujú jednotliví tímlídri v Liberálnom dome programovú konferenciu. Vo štvrtok 15. júna o 18.00 sa budeme venovať kultúre a osobným slobodám, v piatok 16. júna o 16.00 školstvu, vede, výskumu a športu.

„SASKA je kompetentne a skúsenosťami jediná strana, ktorá vie riadiť našu krajinu. Máme riešenia, odborníkov, skúsenosti a zároveň za sebou nemáme žiadne korupčné kauzy. Máme jasnú ambíciu predstaviť nielen opäť raz najlepší program, ale vopred ho konzultovať s odbornou verejnosťou, aby sme po voľbách mohli urýchlene tvoriť programové vyhlásenie vlády,“ povedal predseda SASKY Richard Sulík.

Ako dodal, na programových konferenciách organizovaných tímlídrami môže predniesť svoje pripomienky tak odborná, ako aj laická verejnosť. Pričom zmeny, ktoré budú mať širokú podporu, zapracujeme do programu.

V oblasti školstva sa SASKA v programe venuje množstvu tém, ako sú platy učiteľov, vybavenie a modernizácia škôl, zavedenie hlavného školského hygienika či duálne vzdelávanie aj v zdravotníckych odboroch. Troma nosnými témami sú však podľa tímlídra SASKY pre školstvo Branislava Gröhlinga zmena financovania materských škôl a ich začlenenie pod ministerstvo, podpora duševného zdravia a inklúzie a digitálne učebné materiály spolu s elektronickou maturitou.

„Investícia do škôlok je jednou z najdôležitejších investícií štátu, pretože predstavuje pevný základ pre ďalšie vzdelávanie. Budeme preto presadzovať normatívne financovanie materských škôl, čo znamená, že budú financované rovnako ako základné a stredné školy cez štátny príspevok na dieťa. Budú to stabilné financie, ktoré budú mať škôlky garantované a zaručene im prídu na účet,“ vysvetlil Branislav Gröhling.

Veľký dôraz však budeme v oblasti školstva klásť aj na duševné zdravie, a to nielen v prípade žiakov, chceme tiež zaviesť aj psychologickú podporu pre učiteľov, ktorí takúto starostlivosť rovnako potrebujú.

Ak chceme zvyšovať na Slovensku životnú úroveň, potrebujeme podľa experta SASKY pre vedu a výskum Ľudovíta Paulisa kon­ku­ren­cie­schop­nú ekonomiku.

„Jej motorom sú kvalitné ľudské zdroje a cestou sú výskum a inovácie. Preto sme veľmi starostlivo pripravili 30 opatrení pre kvalitnejšie vysoké školy, rozvoj výskumu a inovácií a podporu talentu. Program sme konzultovali s významnými zástupcami vysokých škôl, vedy, priemyslu aj neziskových organizácií a teraz radi privítame aj pripomienky širokej a laickej verejnosti,“ uviedol Ľudovít Paulis.

V tejto oblasti bude SASKA presadzovať úplne nový spôsob rozdeľovania peňazí medzi vysoké školy, informačný prehľad o ukazovateľoch ich kvality, prepojenie systému vysokých škôl so systémom Slovenskej akadémie vied, neziskoviek a podnikov. Podporíme tiež objektívne rozdeľovanie grantov, ponúkneme národnú politiku talentov pre ich vyhľadávanie, identifikáciu a podporu či nárok na asistenta pre všetky talentované deti.

V SASKE si plne uvedomuje, že je našou absolútnou povinnosťou voči budúcim generáciám začať sa systematicky venovať aj kultúre.

„Je súčasťou našej národnej identity, podieľa sa na našom ekonomickom raste a je jedným zo základných pilierov šťastného a plnohodnotného života. Len vzdelaná a kultúrna spoločnosť je schopná tolerancie, vie kriticky myslieť a odolávať dezinformáciám či xenofóbnym a nenávistným prejavom,“ povedal tímlíder SASKY pre kultúru René Parák.

V tejto oblasti sú medzi top prioritami modernizácia, zelená obnova a digitalizácia, efektívnejšie financovanie kultúry so zrozumiteľnými a objektívnymi kritériami bez byrokracie a obmedzení, ako aj vytvorenie samostatnej prioritnej osi v rámci európskych fondov na obnovu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Osobné slobody sú rovnako oblasťou, na ktorú v SASKE kladieme obrovský dôraz. V programe preto navrhujeme jasné pravidlá pre rozlišovanie rôznych stupňov závažnosti priestupkovej alebo trestnej drogovej činnosti.

„Osobitne pri marihuane budeme presadzovať pri menšom množstve pre osobnú spotrebu priestupkovú zodpovednosť a súčasne otvoríme verejnú diskusiu o legalizácii marihuany v menšom množstve,“ vysvetlil expert SASKY pre osobné slobody Miroslav Žiak.

Osobné slobody však podľa neho súvisia aj s nerovnocenným postavením párov rovnakého pohlavia, a tak sme sa v programe zaviazali, že presadíme registrované partnerstvá. V neposlednom rade tiež navrhujeme aj modifikáciu Vatikánskych zmlúv a finančnú odluku cirkví od štátu.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *