Kategórie
Tlačové správy

Fairtradovými skokanmi roka sa stali bavlna, trstinový cukor a čaj

Predaje tovaru s etickou certifikáciou Fairtrade, ktorá označuje produkty, za ktoré pestovatelia dostali zodpovedajúcu odmenu a ktoré vznikli bez zapojenia detskej práce a ničenia životného prostredia, v minulom roku kolísali.

Skokanmi roka sa stali fairtradová bavlna, trstinový cukor a čaj. Najviac na predané množstvo sa u nás predalo fairtradového kakaa. Pri prepočte na šálky kávy vypil každý obyvateľ SR minulého roku v priemere vyše 10 espress pripravených z férovej suroviny. Fairtradový príplatok za tovar predaný v SR, teda peniaze navyše, ktoré pestovatelia vynakladajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, bol 684 490 eur.

„Výrazný rast predajov pri niektorých komoditách nás, samozrejme, teší, pretože predaj fairtradových výrobkov je pre pestovateľov z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky v tomto čase ešte dôležitejší než inokedy. Fairtrade totiž pomáha posilňovať ich odolnosť proti krízam, či už ide o krízu klimatickú, alebo nečakané ekonomické výkyvy, aké predstavujú napríklad pandémia alebo aktuálny vojnový konflikt,“ vysvetľuje L. Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česko a Slovensko.

K zmienenej vyššej odolnosti pestovateľov a ich pripravenosti na krízu prispieva okrem iného garantovaná minimálna výkupná cena, dlhodobé kontrakty alebo už zmienený fairtradový príplatok, teda peniaze, ktoré dostanú nad rámec výkupnej ceny a využívajú ich tak na zvýšenie efektivity pestovania, ako aj na budovanie základnej infraštruktúry, ako sú zdroje pitnej vody alebo výstavba či vybavenie škôl.

„Tieto prostriedky môžu navyše pestovatelia využívať aj na zavádzanie takých opatrení, ktoré im pomáhajú vyrovnávať sa s klimatickou zmenou. Príkladom je obmena kávovníkov alebo iných plodín za odolnejšie odrody,“ dodáva L. Kadaně.

Nárast predajov certifikovaného tovaru v SR pričíta L. Kadaně týmto faktorom:

„Zvyšuje sa jednak skupina ľudí v SR, ktorí známku FAIRTRADE poznajú a zároveň vedia, čo za ňou stojí. Verím, že v tomto hrá rolu aj osveta a vzdelávanie, ktoré Fairtrade robí. A ďalším faktorom je vysoká angažovanosť obchodníkov, ktorí fairtradové produkty zaraďujú do sortimentu, prípadne podporujú ich predaj. Ich motiváciou môže byť okrem iného aj to, že certifikácia Fairtrade im pomáha plniť niektoré povinnosti, ktoré im čoskoro bude stanovovať legislatíva.“

Spoločensky zodpovedné správanie od firiem do značnej miery očakávajú sami zákazníci alebo spotrebitelia:

„Nadpolovičná väčšina, a to konkrétne 54 % Slovákov, považuje spoločenskú zodpovednosť firiem za dôležitý faktor pri výbere tovaru či služby. Viac než polovica populácie, a to konkrétne 57 %, je tiež ochotná si za spoločenský produkt priplatiť. 56 % Slovákov patrí do segmentu, ktorý nazývame ‚pohodlná väčšina‘. Títo ľudia majú pozitívny vzťah k udržateľnosti, snažia sa žiť udržateľne, ale nechcú príliš obmedzovať svoje zvyky a pohodlie,“ opisuje výsledky prieskumu udržateľného spotrebiteľského správania CSR & Reputation Research Martina Popenková, konzultantka Ipsos ESG a CSR.

Podiel fairtradovej kávy na celkovej spotrebe je 2,5 percenta

Fairtradovej kávy, ktorá je akousi vlajkovou loďou Fairtrade, sa minulého roku na našom trhu predalo 473 ton, teda o 16 % menej než v roku 2021. Ide o hmotnosť nepražených zŕn, ktorá zodpovedá zhruba 378 tonám praženej zrnkovej kávy. Z tohto množstva fairtradovej kávy by sa dalo pripraviť viac než 54 miliónov šálok espressa. To pre lepšiu predstavu znamená, že každý obyvateľ SR vrátane dojčiat vypil v roku 2022 vyše 10 šálok fairtradovej kávy. Vzťahujúc sa na celkovú spotrebu kávy v SR, ktorú udáva Slovenský štatistický úrad (2,8 kg na osobu a rok), je podiel fairtradovej kávy 2,5 % (oproti 3 % v roku 2021).

Medzi najväčších predajcov fairtradovej kávy v SR patria Tchibo, OMV Slovenská republika v rámci konceptu Viva café a spoločnosť Miko káva. Fairtradovú kávu však ponúka aj celý rad kaviarní a lokálnych pražiarní, napríklad pražiareň Cafezia.

Najviac na množstvo sa predalo fairtradového kakaa, skokanmi v náraste objemu sú o 45 % bavlna a o 40 % fairtradový cukor.

Spotreba fairtradového kakaa v roku 2022 na slovenskom trhu bola 1 909 ton, prevažne vo forme čokolády, cukroviniek, zmrzlín a raňajkových cereálií. Lídrom v predaji fairtradového kakaa je spoločnosť Lidl. Ďalšia je spoločnosť Kaufland. Tretím najväčším predajcom fairtradového kakaa bola minulého roku spoločnosť Gunz. Minulý rok však slovenský trh s fairtradovým kakaom zaznamenal celkový pokles o 18 %, a to aj napriek tomu, že v susedných krajinách, ako je Česko, Nemecko či Rakúsko, trh s fairtradovým kakaom aj minulého roku rástol.

Skokanom roka sa stali predaje fairtradovej bavlny. Tu tohto roku vidíme nárast o 45 percent na 156 ton. V tomto roku je na prvom mieste spoločnosť Lidl, ktorý ponúka svojim zákazníkom nákupné tašky z fairtradovej bavlny. Druhým najväčším predajcom je Brands Fashion, výrobca odevov. Tretím najväčším predajcom fairtradovej bavlny sa stala spoločnosť JFK distribution, ktorá dodáva bavlnené tašky z fairtradovej bavlny.

Predaj fairtradovej bavlny na slovenskom trhu (2018 až 2022)

Fairtradového trstinového cukru sa minulého roku v SR spotrebovalo 113 ton (nárast o 40 %). Lídrom v tejto oblasti je spoločnosť Unilever, ktorá v SR predáva zmrzlinu Ben & Jerry’s s obsahom fairtradových surovín (okrem cukru ide napríklad o kakao a vanilku).

Najväčší nárast o 690 % sledujeme pri fairtradovom čaji, mierny nárast sledujeme aj pri predaji fairtradových banánov a ruží.

Najväčší nárast o 690 % evidujeme pri fairtradovom čaji, ktorého sa minulého roku predalo 972 kg, viac než polovica bola tiež v biokvalite. Najväčším predajcom sa stala spoločnosť Teekanne.

Predaj fairtradových čajov

V roku 2020 sa na slovenskom trhu tiež objavili dve celosvetovo významné fairtradové komodity: banány a kvetiny. Rezaných fairtradových kvetín sa predalo 481 572 kusov (nárast o 5 %).

Fairtradových banánov sa na Slovensku a v Česku predalo v minulom roku 724 ton (4% nárast). Prvýkrát ich do predaja zaradil reťazec Kaufland, ďalej ich zákazníci nájdu v zmrzline Ben & Jerry’s spoločnosti Unilever.

Známku FAIRTRADE poznajú takmer dve tretiny populácie Slovenska

Nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko si v máji tohto roku nechala od spoločnosti Median opäť po roku spracovať prieskum, v ktorom zisťovala znalosť certifikácie Fairtrade a známky FAIRTRADE®. Pokiaľ ide o povedomie o známke FAIRTRADE, podľa prieskumu ju pozná 62 % slovenských spotrebiteľov, 28 % respondentov uviedlo, že presne vie, čo toto označenie znamená. Spontánnu znalosť tohto označenia prieskum zistil u 12 percent respondentov. Išlo o prvé najčastejšie spontánne uvádzané označenie informujúce o pôvode tovaru alebo zaručujúce naplnenie určitých podmienok pri výrobe (nižšia znalosť zaznamenala označenie Bio a tretie nasledovalo ISO). Otázka mapujúca spontánnu znalosť značiek a certifikátov zameraných na zlepšenie pracovných podmienok v rozvojových krajinách aj tento rok potvrdzuje dominantné postavenie značky Fairtrade v tomto segmente, ktoré uviedla takmer pätina respondentov (18 %).

Povedomie o fairtrade na Slovensku

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE® označuje výrobky, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy nastavené medzinárodnou organizáciou Fairtrade International. Zákazníkov informuje o tom, že pestovatelia dostali za svoju prácu spravodlivú a stabilnú výkupnú cenu, ktorá pokrýva náklady na udržateľné pestovanie. Nákupom výrobkov s označením FAIRTRADE tak zákazníci prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok drobných pestovateľov v krajinách Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky. Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia zapojení do systému Fairtrade ešte fairtradový príplatok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a komunít, a to na základe demokratického rozhodovania členov komunity.

Fairtrade Česko a Slovensko

Fairtrade Česko a Slovensko, z. s., je platformou organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú etikou obchodu, globálnym rozvojom, udržateľnou spotrebou, ochranou životného prostredia a ľudských práv. Už od roku 2004 pracujeme na zvyšovaní informovanosti o princípoch a zmysle systému Fairtrade. V Česku a na Slovensku zastupujeme globálnu organizáciu Fairtrade International, sme garantom vysokej kvality a dôveryhodnosti ochrannej známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobkami a podporou uvedomelej spotreby pomáhame k tomu, aby sa fairtradové výrobky v čo najvyššej miere dostávali do obchodnej siete v Česku a na Slovensku.


Autorka: Kateřina Šimonová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *