Kategórie
Tlačové správy

Slováci už nesmú doplácať na chyby manažmentu Slovenských elektrární

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k histo­rickej strate Slovenských elektrární.

Slovenské elektrárne (SE) skončili v mi­nu­lom roku v histo­rickej strate a podľa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) tak doplácajú na zly­ha­nia pri dostavbe Mochoviec, ako aj na zlé manažérske rozhodnutia pri predaji elektriny. Dôkazom je podľa SASKY aj priznanie vedenia, ktoré v mi­nu­losti predalo viac elektriny, ako dokážu vyrobiť a následne ju museli dokupovať na vrchole naj­horšej energetickej krízy za vysoké ceny.

Na druhej strane česká finančná skupina EPH, ktorá dnes ovláda a manažuje Slovenské elektrárne, dosiahla v roku 2022 rekordné zisky, ktoré sú oproti roku 2020 štvor­násobné a ich tržby dosiahli úroveň 1,5-násobku príjmov rozpočtu Slovenskej republiky.

V roku 2023 sa v hospodárení Slovenských elektrární prejaví aj Sulíkova dohoda o lacnej elektrine, vďaka ktorej sa cena elektriny pre slo­venské domácnosti nezvýšila. Slovenské elektrárne pritom od januára hlásia zisky. Spojitosť medzi dohodou o lacnej elektrine a stratami SE tak ne­exis­tu­je a ako sa ukazuje, opak je pravdou. Lacná elektrina pre domác­nosti zohľadňuje ako oprávnené náklady tak aj pri­me­ra­ný zisk a pokiaľ nie je predmetom obchodných špekulácií, žiadnu stratu pre SE vytvoriť ani nemôže.

„Pri podpise memoranda o lacnej elektrine nás tiež zástupcovia SE opakovane ubezpečovali, že elektriny majú pre naše do­mác­nosti dostatok. Je chybou odvolaného ministra Hirmana, že ne­tr­val aj na jej plnej dodávke. Na­miesto toho radšej podpísal dodatok k me­mo­randu, ktorý umožňuje elektrárňam dodať až o 60 percent elektriny menej. Chýbajúci zvyšok musí dokupovať štátne SPP odhadom za 100 miliónov eur,“ uviedol expert SASKY pre energetiku Karol Galek.

„V nadväznosti na dohodu so Slovenskými elektrárňami, ako aj na zistenia o zlyhaní manažmentu pri predaju elektriny, je mojou ambíciou dokončiť našu začatú prácu na ministerstve hospodárstva a po voľbách otvoriť akcionársku zmluvu. V prípade významných obchodných rozhodnutí je evidentne nutné zabezpečiť možnosť blokovania zo strany Slovenskej republiky. Súčasne ako kompenzáciu strát a 18 rokov ne­vy­pla­te­nej di­vi­dendy budeme požadovať navýšenie akcionárskeho podielu z 34 na 51 %. Žiadame vládu, aby nepodnikala žiadne kroky v rozpore s týmito cieľmi,“ povedal bývalý minister hospodárstva a predseda SASKY Richard Sulík.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *