Kategórie
Tlačové správy

Rezort pôdohospodárstva mal o zákaze dovozu obilia z Ukrajiny rozhodnúť oveľa skôr

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) ku konaniu ministerstva pôdo­hospodárstva v prípade dovozu konta­mino­vaného obilia z Ukrajiny.

Ministerstvo pôdohospodárstva na čele so Samuelom Vlčanom reagovalo pri zákaze ukrajinského obilia neskoro. Udialo sa to navyše až potom, keď sa konta­mino­vané obilie z Ukrajiny ocitlo v slovenských mlynoch. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita.

„Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan nielenže nechráni záujmy spotre­biteľov a podni­kateľov, keďže ich šikanuje zbytočnou admini­stratívou, ešte aj ohrozuje ich existenciu lacným obilím z Ukrajiny. Obilniny určené na export do tretích krajín mali byť už dávno počas prechodu naším územím moni­torované a ich predaj na Slovensku zakázaný. O zákaze však rozhodlo mini­sterstvo až dnes po tom, čo tak urobili Poľsko a Maďarsko. Vzhľadom na to, že mini­sterstvo si povinnosť riadnej kontroly obilnín z Ukrajiny od počiatku neplnilo, je tiež na­mieste, aby pri­stúpilo k odškod­neniu tých, ktorým dnes nariadilo tieto produkty zlikvidovať,“ uviedla tímlíderka SASKY pre pôdo­hospodárstvo Jarmila Halgašová.

Podľa strany SaS koná ministerstvo pôdo­hospodárstva už od začiatku vojny na Ukrajine zmätočne.

„Krátko po vypuknutí vojny na Ukra­jine prišli pred­povede o možnom výpadku obilia pre tieto chudobné časti sveta a o vypuknutí celo­svetovej potra­vinovej krízy. Minister Vlčan však okamžite reagoval ne­premysleným zákonom, ktorým poľno­hospodárom, potra­vinárom a obchod­níkom uložil povinnosť nahlasovať stavy zásob obilnín a ich vývoz, čo je len ďalšia admini­stratívna záťaž. Jej zave­denie sa ukázalo ako zbytočné a ne­logické. Preto som podala koncom minulého roka návrh zákona, ktorým som chcela zúžiť nahla­sovaciu povinnosť na prvo­výrobcov,“ dodala na záver Jarmila Halgašová s tým, že tento zákon však schválený nebol.


Autorka: Ivana Nittmannová, komunikačné oddelenie, SASKA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *