Kategórie
Zošity humanistov

Nemnožme sa!

Rastislav Škoda (10. 12. 1923 – 9. 12. 2022) vydal v roku 2015 knihu Nemnožme sa! s podtitulom Antológia preľudnenosti a depopulácie.

Kniha Nemnožme sa!

Začiatkom júla 2015 vyšla tlačou antológia Nemnožme sa! zostavená Rastislavom Škodom zo 62 esejí, statí a článkov z dennej tlače, ktoré pôvodne vyšli najmä v angličtine. Ich hlavnou témou je presvedčenie, že planéta Zem je preľudnená už dnešnými 8 miliardami obyvateľov a ďalší rast počtu obyvateľov vylučuje dlhodobú udržateľnosť.

Počas ostatného desaťročia a spomedzi nespočetných varovaní je to najmä hlas Davida Attenborougha z britskej Kráľovskej spoločnosti o nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú ekosystém Zeme (2011) a krátko nato napríklad antológia Life on the Brink (Philip Cafaro a Eileen Cristová – Život na okraji priepasti, 2012), ktorí zdôrazňujú morálny príkaz znížiť náš počet podstatne, ale tak humánne a rýchlo, ako to je len možné.

Okrem týchto a pár iných výnimiek sa síce píše o rastúcom nedostatku potravy, zdrojov a energie pre rastúcu populáciu, ale masmédiá aj politici sú alebo politicky korektní, alebo sa boja zvýšiť hlas za nevyhnutné zníženie spotreby a súbežne s tým aj počtu ľudí. Tichý nárek je celosvetový, ale na Slovensku zaznel zriedkavo a prejavil sa spravidla nesúhlasom až posmechom. Kto čítal články v Zošitoch humanistov? Kto počul o tom, že na svete je už veľa vedome bezdetných, prípadne málodetných rodín, uvedomujúcich si nevyhnutnosť depopulácie? Pioniersky čin vykonala v tomto ohľade článkom „Samotárov pribúda. Ľudia sa bránia životu v rodine“ Soňa Pacherová v denníku Pravda 30. 11. 2014.

Uvedených 62 článkov je rozdelených do 10 obsahových skupín od Ako k tomu počtu došlo, Preľudnenosť, Staršie a novšie varovania pred preľudnenosťou, Demografia vybraných štátov atď., až po bezradné Čo bude ďalej. Osobitná pozornosť sa venuje stanoviskám Rímskokatolíckej cirkvi, pretože v jej učení o sexuálnych problémoch vidieť v súčasnosti aj do budúcnosti hlavný odpor proti efektívnemu plánovaniu veľkosti rodiny. No dnes sa všeobecne odmieta ich tradicionalistické učenie o sexuálnej morálke a rodine; a pápež František robí v tomto ohľade prekvapujúce ústretové kroky, s ktorými mnohí biskupi nesúhlasia. Jeho aktuálny záujem o zelenú environmentalistiku bledne pri pripomienke dogmy neomylnosti učenia pápežskej sexuálnej morálky, konkrétne používania nevyhnutnej umelej antikoncepcie a interrupcií.

Čitatelia Zošitov humanistov nájdu v knihe viaceré články, uverejnené v tomto periodiku v minulých rokoch. Autor vydal antológiu vlastným nákladom, čo viedlo k pomerne vysokej predajnej cene. Kniha má 251 strán a vytlačila ju tlačiareň IRIS.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol v e-zine Humanisti.sk pôvodne uverejnený 10. 7. 2015. Zdroj: Zošity humanistov č. 105, 8. júla 2015.

Jedna odpoveď na “Nemnožme sa!”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *