Kategórie
Tlačové správy

Ministerstvo životného prostredia pri zákaze spaľovacích motorov porušilo ústavný zákon

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k zákazu spaľovacích motorov od roku 2035.

Strana Sloboda a Solidarita považuje konanie ministerstva životného prostredia vo veci zákazu spaľovacích motorov za vážne porušenie ústavného zákona a prekročenie svojich kompetencií. Na celý proces by sa mala pozrieť aj prezidentka Zuzana Čaputová.

„Bola to práve SaS, ktorej sa 15. marca podarilo na Výbore NR SR pre európske záležitosti presadiť, aby sa Slovenská republika postavila proti zákazu spaľovacích motorov. Na výbore bol prijatý môj pozmeňujúci návrh, ktorý ukladá ministrovi životnému prostrediu, aby sa bezodkladne pridal k Nemecku, Poľsku, Taliansku a Česku, ktoré prejavili svoj nesúhlas, a aby hlasoval proti zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov EÚ,“ upozornil poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Ján Oravec.

Ministerstvo životného prostredia však požiadalo v pondelok 27. marca Výbor NR SR pre európske záležitosti o zmenu pozície, aby Slovenská republika súhlasila so zákazom spaľovacích motorov od roku 2035.

„Keďže žiadosť prišla e-mailom a členovia výboru o danom návrhu nerokovali, ministerstvo životného prostredia považovalo ich žiadosť na zmenu pozície za schválenú tzv. tichou procedúrou. Pri žiadosti o zmenu stanoviska však žiadny taký postup, že ak sa NR SR nevyjadrí, platí žiadosť člena vlády o zmenu stanoviska, nie je v ústavnom zákone č. 397/2004 upravený. V ústavnom zákone je tiež uvedené, že platí návrh vlády len v tom prípade, ak sa k nemu výbor nevyjadrí do 14 dní, čo sa v tomto prípade nestalo. Dvojtýždňová lehota nebola splnená. Navyše, zmenu stanoviska nežiadala vláda, ako to stanovuje zákon, ale prišiel len ako nikým nepodpísaný dokument ministerstva životného prostredia,“ upozornil Ján Oravec.

Podľa strany SaS tak ide o svojvoľné a neakceptovateľné porušenie ústavného zákona a prekročenie kompetencií zo strany ministerstva životného prostredia.

„Ministerstvo životného prostredia úmyselne nerešpektovalo stanovisko parlamentného výboru, ktorý ich zaviazal hlasovať proti zákazu spaľovacích motorov. Na takéto vážne zlyhanie ministerstva by sa mala pozrieť aj pani prezidentka Zuzana Čaputová,“ uzavrel predseda SaS Richard Sulík.

Pozri: Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. (Ústavný zákon o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie).

V prílohe je schválené uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti z 15. marca 2023.

Príloha:

72. schôdza výboru
CRD-618-2/2023-VEZ

138.

Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti

z 15. marca 2023

k informácii o rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční 16. marca 2023

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti

A. schvaľuje stanoviská Slovenskej republiky
na rokovanie Rady EÚ pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční 16. marca 2023, ktoré výboru predložil minister životného prostredia Slovenskej republiky;

B. ukladá
ministrovi životného prostredia SR, aby sa bezodkladne pridal ku krajinám (Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česko), ktoré prejavili nesúhlas s doterajším znením kompromisného textu návrhu Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/631, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá (COM/2021/556 final, 2021/0197 COD) a hlasoval proti úplnému zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov EÚ;

C. ukladá
predsedníčke výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a ministra životného prostredia Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.

Marián Kéry a Peter Osuský, overovatelia
Vladimíra Marcinková, predsedníčka výboru


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *