Kategórie
Tlačové správy

Nerobte mŕtveho chrobáka

Alebo: Neprevzatie tovaru z e-shopu na dobierku.

V dnešnej dobe, kedy mnoho ľudí objednáva tovar z e-shopov, narastá i počet prípadov, kedy kupujúci tovar riadne objednajú na dobierku, ale nakoniec si ho neprevezmú. Niektorí z nich sa domnievajú, že na nich predávajúci nemá žiadne „páky“, a niektorí si myslia, že neprevzatie tovaru znamená odstúpenie. Neprevzatie tovaru bez riadneho odstúpenia však môže kupujúcim priniesť značné komplikácie a predávajúci nemusí len nečinne prizerať.

Neprevzatie tovaru

Niekedy sa môže stáť, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, si objedná tovar na dobierku cez internet, ale než si ho prevezme, tak zmení z rôznych dôvodov názor a objednaný tovar nechce. Čo teraz? Niektorí kupujúci sa domnievajú, že bude stačiť, keď zásielku jednoducho neprijmú a predajca túto skutočnosť automaticky vyhodnotí ako odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru v zákonnej 14-dennej lehote.

„Avšak realita je iná a toto riešenie je veľmi krátkozraké, neprevzatie tovaru nie je odstúpením od zmluvy,“ uvádza Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest a dodáva: „Vždy je potrebné zahájiť s e-shopom komunikáciu a o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy je informovať.“

Objednaný tovar je totiž podľa zákona kupujúci povinný zaplatiť a prevziať. Kupujúci spotrebiteľ má však právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru, a to i bez udania dôvodu. Kupujúci by tak mal v ideálnom prípade tovar zaplatiť, prevziať, informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy a nepoškodený a kompletný tovar na svoje náklady predávajúcemu vrátiť. Predávajúci by potom vrátil kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu a náklady na doručenie smerom ku kupujúcemu.

„Spotrebiteľ sa niekedy rozhodne tovar neprevziať ešte pred jeho odoslaním,“ opisuje Eduarda Hekšová a doplňuje: „I na to má spotrebiteľ právo. Pokiaľ sa však už tak rozhodne, nech už vo fáze ešte pred odoslaním tovaru, alebo po jeho odoslaní, odporúčame spotrebiteľom vždy riadne od zmluvy odstúpiť, pretože inak kúpna zmluva nezanikne.“

Najhorším variantom pre e-shop je, keď spotrebiteľ objednaný tovar neprevezme a robí „mŕtveho chrobáka“. Neprevzatím zásielky a jej nezaplatením v prípade dobierky sa totiž dopustí porušenia svojich povinností z kúpnej zmluvy.

„Pri neprevzatí veci v dohodnutej dobe má predávajúci právo požadovať účelne vynaložené náklady spojené s uchovaním veci a požadovať po kupujúcom zaplatenie skladného,“ varuje Eduarda Hekšová a doplňuje: „O povinnosti zaplatiť skladné, ako aj o jeho výške, by však predajca mal vopred informovať, ideálne v kúpnej zmluve a v obchodných podmienkach.“

Pokiaľ e-shopy identifikujú podobné konanie ako problém, snažia sa spotrebiteľa od takého postupu odradzovať. Napríklad tak, že zvýši poplatok za dobierku, neumožní dobierku pri objednávkach s nízkou hodnotou, nastaví si interný blacklist a pokiaľ si niekto u nich viackrát neprevezme tovar, potom už mu dobierku neumožnia.

„V hraničnom prípade si e-shopy môžu u spotrebiteľa uplatniť náklady na náhradu škody,“ varuje Eduarda Hekšová a uzatvára: „Nie vždy na to musí mať e-shop nárok, ale napriek tomu je vhodné a férové, aby spotrebiteľ riadne s e-shopom komunikoval, od zmluvy riadne odstúpil, prípadne sa dohodol na riešení.“

Pokiaľ spotrebitelia majú otázky k tejto téme, môžu sa obrátiť na bezplatnú spotrebiteľskú poradňu dTestu, a to elektronicky na Online poradni pre spotrebiteľov alebo telefonicky na číslo 299 149 009 (Česko). Triky obchodníkov môžu preštudovať v našej brožúre Stovka trikov obchodníkov.


Autorka: Lucie Korbeliusová, dTest.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *