Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň manželstva

V nedeľu 12. 2. 2023 sme si pripomenuli Svetový deň manželstva.

SODB 2021

Svetový deň manželstva sa oslavuje druhú nedeľu vo februári. Myšlienka oslavovať tento deň sa zrodila v meste Baton Rouge (Louisiana) v roku 1981. Pripomíname si krásu, vernosť, obeť a radosť v manželskom živote.

Čo odhalilo Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 o manželstve? Ako sme na tom v obciach SR so stavom manželským, kde naopak preferujú slobodu? Prinášame odpovede, ktoré SODB 2021 poskytlo.

Manželských párov ubúda

Za ostatných 10 rokov podiel ženatých, prípadne vydatých na území Slovenskej republiky mierne klesol. V roku 2011 bývalo v SR 2 214 767 ženatých/vydatých obyvateľov, čo predstavuje podiel 41,48 %. Pri ostatnom sčítaní v roku 2021 bol počet obyvateľov spadajúcich do rodinného stavu ženatý/vydaté 2 182 365 obyvateľov (40,05 % zo všetkých obyvateľov SR).

Podiel ženatých/vydatých obyvateľov teda za ostatných 10 rokov klesol o 1,43 percentuálneho bodu (zo 41,48 % v roku 2011 na 40,05 % v roku 2021).

V Prešovskom kraji sa obyvatelia sobášia najviac

Sobáše majú radi v Prešovskom kraji. Z hľadiska podielu ženatých/vydatých k celkovému počtu obyvateľov daného kraja sme počas SODB 2021 zaznamenali najvyšší podiel ženatých/vydatých práve v Prešovskom kraji (42,83 %) a najnižší v Banskobystrickom kraji (37,29 %).

V Bratislavskom kraji na manželstvo zanevreli

Situácia sa diametrálne zmenila v Bratislavskom kraji. Počas SODB 2011 bol najvyšší podiel ženatých/vydatých v Bratislavskom kraji (42,59 %). Dnes je to len 38,56 % obyvateľov, ktorí vyznávajú manželstvo.

V Banskobystrickom kraji neholdovali manželstvu nikdy

Nechuť k manželstvu si naopak zachovali v Banskobystrickom kraji. Podiel ženatých/vydatých obyvateľov bol v roku 2011 v Banskobystrickom kraji 38,18 % a v roku 2021 bol 37,29 %.

V porovnaní krajských miest má najnižší podiel ženatých/vydatých mesto Bratislava (38,14 %). Naopak, najvyšší podiel vykazuje mesto Prešov (43,10 %).

Ako je to so stavom manželským v obciach SR

Manželstvo sa nepáči obyvateľom obce Červeňany, len 11,76 % obyvateľov holduje stavu manželskému. Podobná situácia je v obciach Sása (okres Revúca) – 12,37 % a Poproč (okres Rimavská Sobota) – 13,04 %.

Naopak, najvyšší podiel obyvateľov „s obrúčkou na ruke“ nájdeme v obciach Potôčky (55,71 %); Gruzovce (55,30 %) a Štefurov (55,24 %).

Sobášni skokani – mesto Sabinov a obec Belejovce

Na obecnej úrovni sa skokanom v sobášnosti stala malá obec Belejovce v okrese Svidník. Kým v roku 2011 tu žilo iba 21,74 % obyvateľov so štatútom ženatý/vydatá (5 obyvateľov z 23), v súčasnosti je to už 54,17 % (13 obyvateľov z 24).

Spomedzi obcí so štatútom mesta zaznamenali najvyšší nárast podielu ženatých/ vydatých v meste Sabinov. Kým v roku 2011 ich podiel tvoril 39,85 % zo všetkých obyvateľov, v roku 2021 už dosahuje 44,88 %.

Najvýraznejšie zmeny oproti roku 2011 v kocke

V rámci krajov Slovenskej republiky sme od roku 2011 zaznamenali nárast podielu obyvateľov v rodinnom stave ženatý/vydaté iba v Prešovskom kraji, kde podiel ženatých/vydatých vzrástol za ostatných 10 rokov o 1,16 percentuálneho bodu.

Vo všetkých ostatných krajoch Slovenskej republiky sme oproti roku 2011 zaznamenali pokles podielu ženatých/vydatých obyvateľov. Najvýraznejší pokles zaznamenal Bratislavský kraj, kde pokles ženatých/vydatých klesol o 3,48 percentuálneho bodu (zo 42,59 % v roku 2011 na 39,11 % v roku 2021).


Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *