Kategórie
Tlačové správy

Aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou musia po novom platiť zdravotné odvody aspoň zo životného minima

Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza od nového roka tzv. minimálne zdravotné odvody pre štatutárov a nízkopríjmových zamestnancov.

Highgate Law & Tax

Kým v minulom roku konateľ so symbolickou mesačnou odmenou nemusel platiť zdravotnej poisťovni stanovenú minimálnu výšku zdravotného poistenia, v tomto roku je povinný aj pri nízkom príjme odviesť zdravotné odvody mesačne prinajmenej vo výške 32,81 eur. Upozorňuje na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax, ktorej právnici sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre oblasť legislatívy. Hoci aj s minimálnymi zdravotnými odvodmi bude takáto optimalizácia príjmu pre štatutárov stále výhodná, na druhej strane to v niektorých prípadoch nemusí byť najefektívnejším riešením kvôli rôznym daňovo-poistným benefitom (dávky zo sociálneho poistenia alebo daňové bonusy).

Konatelia sa nevyhnú minimálnym odvodom

V roku 2022 mal konateľ firmy so symbolickou, napríklad desaťeurovou mesačnou odmenou niekoľko výhod. Na základe výšky príjmu nemusel platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške 79 eur, ale pri príjme desať eur mesačne odviedol do zdravotnej poisťovne 1,40 eura. Konatelia navyše mohli zo svojej pozície benefitovať pri získavaní maximálnej výšky materského alebo tehotenského a pred niekoľkými rokmi aj pri získaní aspoň minimálneho dôchodku. V tomto roku sa však pravidlá pre zdravotné poistenie menia. Novela zákona zaviedla od prvého januára minimálne poistné tak pre štatutárov spoločností, ako aj pre nízkopríjmových zamestnancov.

„S cieľom zabrániť špekulatívnym odmenám, špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam musia aj nízkopríjmoví zamestnanci platiť minimálne odvody zo sumy životného minima. Jeho výška je v súčasnosti na úrovni 234,42 eura. Keďže výška preddavku zdravotného poistenia sa vypočítava ako 14 % z príjmu, znamená to, že aj nízkopríjmový zamestnanec zaplatí zdravotnej poisťovni odvody mesačne vo výške minimálne 32,81 eur. To sa vzťahuje aj na štatutárov so symbolickým príjmom,“ upozorňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Vyššia odmena, vyššie benefity

Ak by si však aj napriek tomuto opatreniu štatutári naďalej vyplácali odmenu nižšiu, ako je životné minimum, na preddavkoch na zdravotné postenie by jednoducho preplácali. Riešením by pre nich mohlo byť zvýšenie si odmeny konateľa najmenej na výšku životného minima, alebo dokonca vyššiu, z ktorej by im síce plynuli vyššie daňovo-odvodové povinnosti, ale v dlhodobom horizonte aj výhody plynúce zo sociálneho systému.

„Ak by konatelia navýšili svoju odmenu napríklad na 400 eur mesačne, do zdravotnej poisťovne by odviedli navyše zhruba 200 eur ročne. Výška ich príjmu by však mala dopad aj na výšku preddavkov na sociálne poistenie. Vďaka tomu by však mali, po splnení ďalších podmienok, nárok aj na minimálny dôchodok. Výška sociálnych odvodov vypočítaná z výšky príjmu má okrem iného aj vplyv na vyššie nemocenské dávky, ovplyvňuje aj daňový bonus na dieťa a ďalšie dávky vyplácané na základe sociálneho poistenia,“ zdôrazňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Aj pri minimálnych odvodoch sú výnimky

Aj pri minimálnom poistnom však existujú výnimky. Minimálne poistné sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú zároveň aj poistencami štátu, teda napríklad na pracujúcich dôchodcov, študentov a podobne. Rovnako nemusia stanovenú výšku platiť ani zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí majú nárok na zníženú sadzbu poistného. Tieto skupiny zamestnancov naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu, a to aj v prípade, ak je nižší ako životné minimum.


Autor: Highgate Law & Tax.

Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *