Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, 27. januára, vznikol na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN v roku 2005 a svet si ním každoročne pripomína milióny zavraždených počas holokaustu.

Dátum symbolicky odkazuje na 27. január 1945, kedy bol oslobodený nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz. Len v tomto tábore sa obeťami nacistov stali státisíce Židov, Rómov [1] a ďalších prenasledovaných.

Holokaust sa na Slovensku najvýraznejšie prejavil na židovskej populácii. Celkový počet židovských obetí holokaustu na Slovensku tvorí asi 70-tisíc osôb (zdroj: Ústav pamäti národa).

Štatistické údaje o židovskej komunite ukazujú veľmi významné zníženie jej početnosti, ktoré bolo popri holokauste akcelerované najmä emigráciou a asimiláciou.

Židovská komunita na Slovensku

Podľa sčítania ľudu v roku 1880 žilo na území dnešného Slovenska 140 681 obyvateľov, hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu a predstavovali 5,7 % obyvateľstva. Z hľadiska historického vývoja to bol, v porovnaní s ostatnými sčítaniami, rok, v ktorom bolo zaznamenaných najviac obyvateľov, hlásiacich sa k tomuto náboženskému vyznaniu.

Početnosť obyvateľov, hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu, sa do roku 1930 pohybovala medzi 135-tisíc – 141-tisíc obyvateľov. V období 1880 až 1930 podiel židovského náboženského vyznania pozvoľna klesal z 5,7 % v roku 1880 ku 4,1 % v roku 1930. Výrazný pokles v počte bol zaznamenaný pri sčítaní obyvateľov v roku 1950, ktoré uvádza 7 476 obyvateľov, hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu (0,2 %).

V sčítaniach 1961 – 1980 sa náboženské vyznanie nezisťovalo. V roku 1991 židovské náboženské vyznanie deklarovalo 912 obyvateľov. Údaje z ostatného sčítania v roku 2021 ukazujú, že v súčasnosti žije na Slovensku 2 007 obyvateľov, ktorí sa hlásia k Židovskej náboženskej obci, čo predstavuje 0,04 % všetkých obyvateľov.

Tab. 1 Obyvateľstvo Slovenska, hlásiace sa židovskému náboženskému vyznaniu

Tab. 1 Obyvateľstvo Slovenska, hlásiace sa židovskému náboženskému vyznaniu

Z regionálneho hľadiska žilo k 1. 1. 2021 najviac obyvateľov, hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu v Bratislavskom kraji (839), najmenej v Trenčianskom kraji (95).

Tab. 2 Obyvateľstvo Slovenska, hlásiace sa židovskému náboženskému vyznaniu v krajoch SR, SODB 2021

Tab. 2 Obyvateľstvo Slovenska, hlásiace sa židovskému náboženskému vyznaniu v krajoch SR, SODB 2021

Na lokálnej úrovni má najviac obyvateľov, hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu Bratislava – mestská časť Staré Mesto (245).

Tab. 3 Obce s najvyšším počtom obyvateľov, hlásiacich sa židovskému náboženskému vyznaniu, SODB 2021

Tab. 3 Obce s najvyšším počtom obyvateľov, hlásiacich sa židovskému náboženskému vyznaniu, SODB 2021

Židovská národnosť

Dostupné údaje zo sčítaní o národnostnej štruktúre obyvateľstva Slovenska ukazujú, že v roku 1930 sa na Slovensku k židovskej národnosti prihlásilo 72 678 osôb.

Podľa údajov SODB 2021 žije na Slovensku 596 obyvateľov so židovskou národnosťou.

Tab. 4 Obyvateľstvo židovskej národnosti na Slovensku [2]

Tab. 4 Obyvateľstvo židovskej národnosti na Slovensku

Najviac obyvateľov so židovskou národnosťou sa sústreďuje na západnom Slovensku, a to konkrétne v Bratislavskom kraji (195), najmenej v Trenčianskom kraji (42).

Tab. 5 Obyvateľstvo židovskej národnosti na Slovensku podľa krajov (2021)

Tab. 5 Obyvateľstvo židovskej národnosti na Slovensku podľa krajov (2021)

Medzi päť obcí s najväčším počtom obyvateľov židovskej národností patria mestské časti Bratislavy a Košíc.

Tab. 6 Obyvateľstvo židovskej národnosti podľa obcí (2021)

Tab. 6 Obyvateľstvo židovskej národnosti podľa obcí (2021)

[1] – celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje na približne tisíc (zdroj: Ústav pamäti národa).

[2] – údaj za rok 1930: Population of Slovakia, 1918 – 1938, Infostat, 2002.

Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *