Kategórie
Tlačové správy

Rusínske Vianoce

Štedrý deň, prípadne Svjatyj večur, podľa juliánskeho kalendára pripadá na 6. januára. Tento sviatok Rusíni nazývajú aj „Vilija“.

Podľa SODB 2021 žije na Slovensku 63 556 Rusínov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnosti alebo ako ďalšej národnosti rusínskej. V porovnaní so sčítaním v roku 2011 Rusínom otázka o ďalšej národnosti výrazne pomohla. V roku 2011 sa k rusínskej národnosti prihlásilo 33 482 obyvateľov, čo je takmer polovica oproti roku 2021.

SODB 2021

Rusínska národnosť podľa SODB 2021

Podľa SODB 2021 sa k rusínskej národnosti hlási 23 746 trvalo bývajúcich obyvateľov Slovenskej republiky. Tento počet predstavuje 0,44 % populácie. Najviac Rusínov žije v Prešovskom kraji. Tu sa k rusínskej národnosti hlási až 19 601 obyvateľov a tvoria 2,42 % obyvateľov kraja. Výraznejší počet obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnosti žije v Košickom kraji. Tu sa k rusínskej národnosti hlási 2 323 obyvateľov a tvoria 0,3 % populácie kraja. V Bratislavskom kraji sa k rusínskej národnosti prihlásilo 994 obyvateľov kraja. Najmenej obyvateľov, ktorí si uviedli rusínsku národnosť, žije v Trenčianskom kraji. V tomto kraji sa k Rusínom hlási len 129 obyvateľov.

Ďalšia národnosť Rusínom pomohla

Podľa ďalšej národnosti sa k rusínskej národnosti ako k ďalšej hlási až 39 810 obyvateľov, čo predstavuje 13 % populácie, ktorá sa k ďalšej národnosti prihlásila. Rusíni zároveň výrazne narástli počtom práve v odpovedi na ďalšiu národnosť. Najviac obyvateľov, ktorí si ako ďalšiu národnosť uviedli rusínsku, žije opäť v Prešovskom kraji – až 30 203 obyvateľov kraja. V Košickom kraji sa k rusínskej národnosti ako k ďalšej hlási 5 929 obyvateľov a v Bratislavskom kraji je to 1 897 obyvateľov. Opäť najmenej obyvateľov, ktorí sa hlásia k rusínskej národnosti ako k ďalšej, žije v Trenčianskom kraji. Tu si rusínsku národnosť ako ďalšiu uviedlo 285 obyvateľov.

Materinský jazyk rusínsky sa vytráca

Zaujímavosťou SODB 2021 je, že k rusínskemu jazyku ako materinskému sa hlási 38 679 obyvateľov, čo tvorí 0,71 %. Súčtom národnosti a ďalšej národnosti sa k Rusínom hlási 63 556 obyvateľov, ale hlásia sa k pôvodu a jazyk sa podľa zistení SODB 2021 vytráca. V roku 2011 si materinský jazyk rusínsky uviedlo 55 469 obyvateľov.

Opäť najviac obyvateľov si uviedlo materinský jazyk rusínsky v Prešovskom kraji – 32 365 obyvateľov, čo predstavuje 4 % obyvateľov kraja. Najmenej obyvateľov si materinský jazyk rusínsky uviedlo v Trenčianskom kraji, len 193 obyvateľov kraja, čo predstavuje 0,03 %.

Všetkým Rusínom želáme krásne Vianoce plné pohody.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *