Kategórie
Tlačové správy

Iniciatíva Sexistický kix analyzovala nástroje na odstraňovanie sexistickej reklamy

A hneď ich aj otestovala.

Iniciatíva Sexistický kix publikovala analýzu legislatívnych a inštitucionálnych mechanizmov na regulovanie sexistickej reklamy. V rámci testovania dostupných nástrojov podala úspešný podnet Rade pre reklamu. Verejnosti odporúča, aby sa neváhala obrátiť na zodpovedné inštitúcie a pomohla vytvárať verejný priestor bez sexizmu.

Napriek tomu, že iniciatíva Sexistický kix ešte oficiálne ani nespustila ďalší ročník anticeny za najsexistickejšiu reklamu, verejnosť stihla cez sociálne siete za ostatný rok nominovať takmer 90 reklám. Toto vysoké číslo ukazuje, že sexistická reklama, teda reklama, ktorá obsahuje ponižujúce, zosmiešňujúce alebo znevažujúce zobrazenia ľudí na základe rodu, zostáva na Slovensku aj naďalej problémom.

Členky iniciatívy sa tento rok zamerali na mapovanie mechanizmov, ktoré sexistickú reklamu regulujú a môžu pomôcť pri jej odstraňovaní z verejného priestoru. V rámci testovania existujúcich nástrojov poslali podnet na preverenie reklamy spoločnosti UMYJEME TOP, s. r. o. Rade pre reklamu (RPR), ktorá je orgánom etickej samoregulácie reklamy. Upozornenie na sexistickú reklamu, ktorá sa objavila na plagátoch a niekoľkých bilbordoch v meste Žilina, prišlo iniciatíve z radov verejnosti podporujúcej aktivity Sexistického kixu. Arbitrážna komisia RPR, ktorá posudzuje etickosť reklamy, vydala pozitívny Arbitrážny nález, ktorý potvrdil, že táto reklama je skutočne v rozpore so slušnosťou.

„Zobrazenie modelky, spôsobom, ktorý si zvolil zadávateľ, je neopodstatnené, účelové a sexistické, nemá žiaden súvis s predmetom činnosti subjektu, ktorý prostredníctvom reklamy propaguje svoje služby na trhu upratovacích služieb. Modelka je v reklame vyobrazená len za účelom pritiahnutia pozornosti ako sexuálna atrakcia, čo Komisia nepovažuje za prípustné,“ uviedla Arbitrážna komisia vo svojom rozhodnutí a vyzvala zadávateľa, aby danú reklamu zmenil, prípadne zamedzil jej ďalšie šírenie.

Reklama spoločnosti UMYJEME TOP, s. r. o.

Publikácia Bez sexizmu v reklame. Analýza legislatívnych a inštitucionálnych mechanizmov, ktorú vydalo občianske združenie Bez sexizmu, mapuje dostupné možnosti, ako postupovať proti sexistickej reklame na Slovensku. Z analýzy vyplynulo, že verejnosť pri nahlasovaní sexistickej reklamy využíva najčastejšie možnosť nominácie na anticenu Sexistický kix. Naopak, podávanie podnetov na preverenie štátnym regulačným alebo samoregulačným orgánom verejnosť využíva menej často.

„Ak sa chceme zbaviť sexizmu v reklame, samotná anticena k tomu nestačí. Povzbudzujeme preto verejnosť, aby využila existujúce nástroje a nahlasovala sexistické reklamy na zodpovedné inštitúcie. Aj to pomôže vyvinúť tlak na reklamných zadávateľov, aby sa prezentovali eticky a zodpovedne. Sexizmus je prežitok, ktorý v 21. storočí nemá svoje miesto,“ vyjadrila sa Jitka Dvořáková, predsedníčka OZ Bez sexizmu, ktoré vzniklo z iniciatívy Sexistický kix.

Uverejnenie publikácie sprevádza séria informačných príspevkov na sociálnych sieťach, ktorá pomáha verejnosti zorientovať sa v týchto mechanizmoch a využiť ich.

Publikácia: Bez sexizmu v reklame. Analýza legislatívnych a inštitucionálnych mechanizmov

Publikáciu si môžete stiahnuť zo stránky Sexistický kix.


O občianskom združení Bez sexizmu:

Občianske združenie Bez sexizmu vzniklo v roku 2021, aby podporilo ľudské a ženské práva a rodovú rovnosť na Slovensku. Jeho cieľom je podnecovať spoločenskú diskusiu, scitlivovať verejnosť na problematiku sexizmu a diskriminácie na základe rodu a pohlavia, ako aj prispieť k posilňovaniu rodovej rovnosti.

Bez sexizmu vzniklo formalizovaním iniciatívy Sexistický kix, ktorá realizuje rovnomennú anticenu za najsexistickejšiu reklamu vo verejnom priestore na Slovensku. Združenie zároveň udeľuje anticenu Sexistický blud, ktorá upozorňuje na sexistické výroky osobností verejného života a aj pozitívne ocenenie Kumšt bez sexizmu, ktorého cieľom je podporiť spoločensky zodpovedných zadávateľov a reklamy búrajúce rodové stereotypy.


Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd; a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Bez sexizmu.


Autor: Občianske združenie Bez sexizmu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *