Kategórie
Tlačové správy

Ako cestujeme do práce alebo do školy v krajoch SR?

Okrem periodicity dochádzania sme sa pri SODB 2021 pýtali aj na to, aký prostriedok používajú obyvatelia na cestu do práce alebo do školy. Závery veľa vypovedia o obyvateľoch našich krajov.

SODB 2021

Všeobecné trendy dopravy do zamestnania podľa spôsobu dopravy v SR

V rámci geopriestorových údajov pri obyvateľstve prichádzajúcom do zamestnania alebo do školy podľa spôsobu dopravy jasne vo všetkých krajoch dominuje osobný automobil ako spôsob dopravy. V každom kraji SR dochádza do zamestnania alebo do školy viac ako 40 % obyvateľov osobným autom. Z výsledkov vidíme aj to, že obyvatelia SR veľa chodia pešo. V priemere 20 % obyvateľov každého kraja si uviedlo, že dochádza do školy alebo zamestnania pešo. Následne má každý kraj svoje špecifiká v obľúbenosti dopravného prostriedku do zamestnania alebo do školy, ktorým sa postupne podrobnejšie venujeme.

Návštevníci stránky www.scitanie.sk môžu v sekcii geopriestorových údajov pre obyvateľov nájsť aj počet prichádzajúcich obyvateľov spolu za kraje SR.

  • Najviac obyvateľov v intervale od 305 001 až 464 792 dochádza len do Bratislavského kraja.
  • V intervale 265 001 – 305 000 dochádzajú obyvatelia do Žilinského, Košického a Prešovského kraja. V intervale
  • 240 001 – 265 000 dochádzajú obyvatelia do Nitrianskeho kraja.
  • V intervale 230 001 – 240 000 dochádzajú obyvatelia do Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. V najmenšom intervale
  • 228 755 – 230 000, čiže najmenej dochádzajúcich, smeruje do Trnavského kraja.

V Prešovskom a Banskobystrickom kraji dochádzajú pešo

V Prešovskom kraji prevláda na dochádzanie do práce a školy osobný automobil. Autom sa do práce alebo školy dopravuje takmer 40 % obyvateľov. V absolútnom čísle je to 114 124 ľudí. Na druhom mieste s nemalým počtom obyvateľov je pešia chôdza. Viac ako 26 % obyvateľov dochádza pešo.

V Banskobystrickom kraji tiež preferujú pešiu chôdzu ako prostriedok na dopravenie sa do práce a školy. Pešo chodí takmer 51 tisíc obyvateľov, čo predstavuje 21,54 %. I keď najpreferovanejším dopravným prostriedkom je aj tu osobný automobil. Na dopravu do práce, či školy ho využíva viac ako 102 tisíc obyvateľov (43,34 %). V týchto dvoch krajoch patrí pešia chôdza ako spôsob dopravovania sa k špecifikám.

V Nitrianskom a Trnavskom kraji jazdia na bicykli a kolobežke

V Nitrianskom a Trnavskom kraji tiež obyvatelia najradšej dochádzajú do školy a práce autom. V Nitrianskom kraji autom do zamestnania, či do školy dochádza viac ako 46 % obyvateľov rovnako ako v kraji Trnavskom. Takmer 17 % ľudí dochádza pešo (44 358) a obľúbeným dopravným prostriedkom na dochádzanie do školy, či práce je aj bicykel alebo kolobežka. Tento spôsob dopravy volí v Nitrianskom kraji cez 6 % obyvateľov (15 836).

V Trnavskom kraji dochádza pešo do práce či školy takmer 19 % obyvateľov a takmer 7 % volí bicykel alebo kolobežku. Oba kraje v tomto ekologickom spôsobe dopravy do práce či školy v rámci SR dominujú.

V Žilinskom a Bratislavskom kraji obyvatelia radi dochádzajú vlakom

Podobne ako v iných krajoch, aj v Bratislavskom a Žilinskom kraji vysoko dominuje doprava do práce a školy osobným automobilom. V prípade Žilinského kraja dochádza do práce alebo školy osobným autom takmer 42 % obyvateľov. Pešo dochádza takmer 21 % obyvateľov, čo v absolútnom čísle predstavuje takmer 60 tisíc ľudí. Obľúbeným spôsobom dopravy je aj vlak. Vlakom dochádza viac ako 5 % obyvateľov.

V Bratislavskom kraji je doprava pestrejšia. Ako na celom Slovensku, aj tu sa najviac – takmer 43 % obyvateľov v absolútnom čísle 197 410 dopravuje do práce a školy osobným autom. Pochopiteľným zistením je, že veľa obyvateľov využíva MHD – takmer 18 % dochádzajúcich volí ako prostriedok dopravy do školy a práce MHD. V absolútnom čísle je to viac ako 82 tisíc ľudí. Pešo chodí viac ako 11 % dochádzajúcich obyvateľov (12 331); a spolu so Žilinským krajom obyvatelia Bratislavského kraja radi využívajú vlak – až 32 744 dochádzajúcich si volí pre svoju cestu do školy či zamestnania vlakovú dopravu.

Prekvapivým je nízky počet obyvateľov, ktorí napriek dostupnosti nevyužívajú bicykel ani kolobežku. V Bratislavskom kraji siahne po kolobežke a bicykli len 2,65 % dochádzajúcich.

V Trenčianskom kraji dochádzajú do školy či do zamestnania autobusom okrem MHD

Prímestská autobusová doprava je prostriedkom na dopravovanie sa, ktorý je pre Trenčiansky kraj špecifickým. Tento spôsob dopravy volí aj veľká časť Žilinského kraja. Na prvom mieste je osobný automobil – ten využíva takmer 44 % obyvateľov Trenčianskeho kraja (103 279), 21 % obyvateľov kraja chodí pešo (49 018) a autobus okrem MHD využíva na dopravenie sa viac ako 15 % obyvateľov, čo v absolútnom čísle predstavuje viac ako 35 tisíc ľudí. Obyvateľom kraja na dochádzanie vyhovuje aj bicykel alebo kolobežka. Tento spôsob ekologickej dopravy využíva viac ako 4,5 % ľudí, v absolútnom čísle cez 10 tisíc obyvateľov.

V Košickom kraji dominuje MHD

V Košickom kraji v rámci SR dominuje MHD – podobne ako v Bratislavskom kraji. Aj tu je najpoužívanejším prostriedkom na dopravu osobný automobil do práce alebo školy. Osobný automobil využíva na dochádzanie viac ako 40 % obyvateľov Košického kraja; v absolútnom čísle 121 927 ľudí. Pešo dochádza opäť nad 20 % obyvateľov (61 164 ľudí) a MHD využíva 33 744 ľudí (11,15 %). Kolobežku a bicykel využíva na dopravu do zamestnania alebo do školy len necelé 2 % obyvateľov kraja.

Obyvateľstvo prichádzajúce do zamestnania alebo do školy podľa spôsobu dopravy v SR k 1. 1. 2021

Obyvateľstvo prichádzajúce do zamestnania alebo do školy podľa spôsobu dopravy v SR k 1. 1. 2021
Pešo.
Obyvateľstvo prichádzajúce do zamestnania alebo do školy podľa spôsobu dopravy v SR k 1. 1. 2021
Bicykel, kolobežka.
Obyvateľstvo prichádzajúce do zamestnania alebo do školy podľa spôsobu dopravy v SR k 1. 1. 2021
Vlak.
Obyvateľstvo prichádzajúce do zamestnania alebo do školy podľa spôsobu dopravy v SR k 1. 1. 2021
Autobus (okrem MHD).
Obyvateľstvo prichádzajúce do zamestnania alebo do školy podľa spôsobu dopravy v SR k 1. 1. 2021
MHD.

Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *