Kategórie
Tlačové správy

Ako sa zmenili trendy v našej spoločnosti v starnutí populácie, vzdelaní a ekonomickej aktivite

Rozšírené výsledky SODB 2021 nám umožňujú hlbšie sa pozrieť aj na spoločenské trendy a ich vývoj za ostatných 30 rokov. Prinášame vám zaujímavé informácie o veku našej populácie, vzdelaní a ekonomickej aktivite.

SODB 2021

Vek

Na Slovensku je viditeľný trend starnutia populácie. Prejavuje sa u nás zároveň starnutie zdola – pokles detskej zložky v predproduktívnom veku, ako aj starnutie zhora – nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku. V roku 1991 pripadalo 1 313 961 obyvateľov v predproduktívnom veku 0 – 14 rokov na 543 180 obyvateľov v poproduktívnom veku 65 a viac rokov. Kým podiel 0 – 14-ročných tvoril takmer pätinu populácie (24,91 %), podiel obyvateľov vo veku 65 a viac rokov bol približne desatina (10,3 %) z obyvateľstva Slovenska.

Sčítanie v roku 2021 bolo prvým, v ktorom sme zaznamenali viac osôb v poproduktívnom veku 65 a viac rokov (929 181; 17,05 %) ako v predproduktívnom veku 0 – 14 rokov (867 410; 15,92 %).

Vzdelanie

Od roku 1991 môžeme na Slovensku pozorovať trvalý vzostup vzdelanostnej úrovne. Je to charakterizované najmä nárastom podielu vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. V roku 1991 sa vysokoškolským titulom vedelo preukázať 306 920 obyvateľov, čo tvorilo 5,82 % z celkovej populácie. Do roku 2001 stúpol počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov na 423 324, čo tvorilo 7,87 % zo všetkých obyvateľov Slovenska. V ostatných dvoch sčítaniach vidíme ešte výraznejšiu akceleráciu nárastu vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. V roku 2011 ich bolo 747 968 a tvorili 13,86 % celkovej populácie.

V roku 2021 ich počet presiahol milión (1 001 446), a ich percentuálny podiel dosiahol 18,38 % obyvateľstva Slovenska. Sčítanie v roku 2021 bolo zároveň prvým, kedy počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov prečíslil počet ľudí zo základným vzdelaním. Zmenila sa aj pohlavná štruktúra vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Kým v rokoch 1991 a 2001 prevažovali medzi vysokoškolákmi muži, od roku 2011 už majú prevahu ženy.

Stúpajúca dôležitosť vzdelania sa odzrkadľuje aj v poklese počtu a podielu obyvateľov so základným vzdelaním. Kým v roku 1991 ich bolo viac ako jeden a pol milióna (1 512 818) a tvorili 28,68 % z celej populácie, do roku 2021 ich počet klesol na 692 554 obyvateľov, čo tvorí 12,71 % zo všetkých obyvateľov Slovenska.

Ekonomická aktivita

Na Slovensku máme dlhodobo viacej ekonomicky aktívnych mužov ako žien. V roku 1991 sme mali o 161 723 viac ekonomicky aktívnych mužov (1 389 829) ako žien (1 228 106). O desať rokov neskôr v roku 2001 sa rozdiel medzi ekonomicky aktívnymi mužmi (1 428 518) a ženami (1 319 532) znížil na 108 986. Následne sa však tento rozdiel zväčšil. V roku 2011 bol rozdiel medzi ekonomicky aktívnymi mužmi (1 422 590) a ženami (1 207 462) 215 128 v prospech mužov.

O 10 rokov neskôr v roku 2021 zostal trend zachovaný, keď ekonomicky aktívni muži (1 472 388) prečíslili ženy (1 261 005) o 211 383.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *