Kategórie
Tlačové správy

Medzinárodný deň ľudských práv očami SODB 2021 vo vybraných ukazovateľoch

10. 12. 2022 bol Medzinárodný deň ľudských práv.

SODB 2021

SODB 2021 odhalilo veľa faktov o našej spoločnosti. Môžeme konštatovať, že sme za 10 rokov významne využili právo vzdelávať sa, podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí významne stúpol, využili sme možnosť podnikať, stúpol podiel podnikateľov a ženy vstúpili do nových odvetví zamestnania. V našom článku sa zameriame práve na ženy a posun v ekonomickej činnosti tak ako nám ho odhalilo sčítanie.

Ženy podnikateľky v SR

V geopriestorových výsledkoch môžete napríklad vidieť, že najviac žien – podnikateliek žije v Košickom kraji. Z podnikateľov kraja je takmer 35 % žien. Na druhom mieste je Bratislavský kraj, kde z počtu podnikajúcich obyvateľov tvoria ženy cez 34 %. Na treťom mieste v počte podnikajúcich žien je Banskobystrický kraj. Z počtu podnikajúcich je 32 % žien. V kraji Nitrianskom tvoria ženy z počtu podnikajúcich 28,4 %. Nasleduje Trenčiansky kraj s 28,3 % podnikajúcich žien (z celkového počtu podnikateľov). V Prešovskom kraji tvoria podnikajúce ženy z množiny podnikateľov takmer 25 %. Najmenej podnikateliek žije v Žilinskom kraji, niečo cez 22 % z tu žijúcich podnikajúcich osôb.

Zaujímavým faktom je, že Prešovský kraj má zároveň prvenstvo v počte podnikateľov na Slovensku celkovo. Z obyvateľov kraja podniká až 16 % obyvateľov, na druhom mieste sú podnikatelia v Žilinskom kraji, kde má nejaký druh vlastného biznisu takmer 15 % obyvateľov. V Bratislavskom kraji žije a podniká viac ako 14 % obyvateľov. V kraji Nitrianskom je to 13,65 %, v Banskobystrickom a Trnavskom podobne – tesne pod 13 %. V Trenčianskom kraji podniká 12 % obyvateľov.

Opäť zaujímavým faktom je, že na poslednom mieste v počte podnikateľov je kraj Košický, kde podnikatelia podľa zistení SODB 2021 tvoria len 11,7 % a pomerovo tu podniká najviac žien na Slovensku.

Ženy ovládli priemysel

Poďme sa pozrieť ako sa ženy uplatnili v jednotlivých odvetviach priemyslu. Najviac obyvateľov SR pracuje v priemyselnej výrobe, je to takmer 18 % populácie; v absolútnom čísle až 455 506 ľudí. Druhú veľkú skupinu tvorí veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. V tomto odvetví ekonomickej činnosti pracuje cez 13 % obyvateľov Slovenskej republiky – až 332 997. Zamerajme sa podrobnejšie, ale na priemysel, ktorý býval doména mužov. Koľko žien do tohto odvetvia ekonomickej činnosti preniklo? V Trenčianskom kraji do priemyselnej výroby preniklo až 39 % žien. V Trnavskom a Nitrianskom kraji je to zhodne cez 36 % žien. V Prešovskom kraji je to 35 % žien, v Žilinskom 34,4 % žien a v Banskobystrickom 33,6 % žien. V priemyselnej výrobe menej pracujú ženy v kraji Bratislavskom a Košickom, kde z celkového počtu zamestnaných obyvateľov v priemyselnej výrobe tvoria len niečo cez 30 %.

Stránka www.scitanie.sk pre verejnosť, študentov, učiteľov…

Existuje množstvo príkladov, ktoré si môže vďaka stránke www.scitanie.sk dohľadať aj laická verejnosť. Vyhľadávanie v základných výsledkoch je jednoduché a v sekcii „Návody“ nájde záujemca aj inštruktážne videá. Tie sú uverejnené aj na YouTube SODB 2021. Geopriestorové výsledky vďaka interaktívnym mapám poskytujú krásnu a jednouchú odpoveď na mnohé otázky o našej spoločnosti.

Naše údaje sme čerpali zo základných výsledkov a geopriestorových údajov. Sprostredkúvame odkazy na zdroje:

Obyvateľstvo podľa odvetví ekonomickej činnosti (NACE – sekcie) v SR k 1. 1. 2021

Priemyselná výroba

Obyvateľstvo podľa postavenia v zamestnaní v SR k 1. 1. 2021

Podnikateľ

Náhľad:

Obyvateľstvo podľa postavenia v zamestnaní v SR k 1. 1. 2021

Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *