Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavé informácie, ktoré si môžete pozrieť v geopriestorových mapách

Zo sčítania SODB 2021.

SODB 2021

Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021

Do Košického kraja dochádza za prácou, či do školy podľa SODB 2021 25 182 ľudí. Je to druhý najvyšší počet dochádzajúcich do školy alebo práce po Bratislavskom kraji. Odchádza 20 328 obyvateľov kraja za prácou, či do školy. Index dochádzky je tak pomerne vyrovnaný 1,24. Index dochádzky vyjadruje pomer počtu prichádzajúcich z inej územnej jednotky k počtu odchádzajúcich do inej územnej jednotky – v tomto prípade je územnou jednotkou Košický kraj. Oproti Košickému kraju je Trenčiansky kraj, ktorý je na druhom mieste z opačného spektra. Po Prešovskom kraji má najnižší počet dochádzajúcich. Do kraja dochádza za prácou alebo do školy 12 459 ľudí; a kraj za prácou a vzdelaním opúšťa 28 328 jeho obyvateľov.

Podrobnosti si môžete pozrieť na odkaze SODB 2021.

Okresné TOP – Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021

Do okresu Bratislava I denne dochádza do školy alebo práce najviac ľudí na Slovensku. Podľa SODB 2021 do okresu Bratislava I dochádza až 91 789 ľudí a kvôli práci a škole ho opúšťa len 11 613 ľudí.

Okres Bratislava II v zmysle SODB 2021 navštevuje kvôli práci, či škole 72 416 ľudí a opúšťa ho 35 791 ľudí. Okres Bratislava III tiež prijíma kvôli práci alebo škole 56 147 ľudí a odchádza za prácou, či do školy 26 491 ľudí. Okres Bratislava IV má veľmi vyrovnaný index dochádzky. Okres navštívi kvôli práci, či štúdiu 35 646 ľudí a opustí 34 549. Výnimku tvorí okres Bratislava V, kde viac ľudí kvôli práci a škole odchádza ako prichádza. Okres opúšťa 37 197 ľudí a za prácou a vzdelaním prichádza do okresu Bratislava V 36 270 ľudí.

Oproti okresom Bratislavy je „najopúšťanejším“ okresom v SR za dochádzkou do školy, či práce okres Čadca. Okres opustí kvôli práci, či vzdelaniu 10 871 obyvateľov a docestuje len 1 392 ľudí. Jedinou obcou okresu, kde je index dochádzky v prospech dochádzajúcich je okresné mesto Čadca. Do mesta za prácou alebo do školy docestuje 6 732 ľudí a opustí ho 3 624 ľudí.

Náhľady:

Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021
Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021
Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021
Index dochádzky do zamestnania alebo do školy v SR k 1. 1. 2021

Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *