Kategórie
O politike

Aliancia za rodinu dostala pokutu za porušenie zákona

Občianske združenia sú povinné registrovať verejné zbierky.

30. januára 2015 som vás v článku Aliancia za rodinu celý čas klamala verejnosť informoval o kauze nezaregistrovanej verejnej zbierky.

Občianske združenie Aliancia za rodinu na svojej stránke uverejnilo pred referendom, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2015, výzvu, aby občania prispeli na ich účet „v rámci verejnej zbierky registrovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“. Avšak klamali. Zbierku nemali zaregistrovanú. Dokonca hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík klamal, keď tvrdil, že Aliancia za rodinu „v súlade so zákonom prijíma dary na svoju činnosť“.

Nebolo to v súlade so zákonom. Priebežne som sa informoval o stave tejto kauzy a ako prebieha šetrenie.

„MV SR začalo správne konanie proti občianskemu združeniu s názvom Aliancia za rodinu za porušenie zákona o verejných zbierkach na základe podnetu od občana, ktorý nás upozornil, že uvedené OZ vykonáva verejnú zbierku resp. informuje o vykonávaní verejnej zbierky, ktorú malo údajne povoliť ministerstvo vnútra, ale v registri verejných zbierok nie je zapísané – vykonávanie zbierky týmto združením. Túto skutočnosť overujeme, v danej veci konáme, no rozhodnutie ešte nebolo vydané. V prípade, že sa táto skutočnosť potvrdí, je možné spomínanému OZ uložiť pokutu až do výšky 1 000 eur,“ vysvetlila 3. februára 2015 Michaela Paulenová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR.

23. februára 2015 oznámila:

„Správne konanie vo veci porušenia zákona o verejných zbierkach občianskym združením Aliancia za rodinu, ktoré malo na svojej webovej stránke informáciu o vykonávaní verejnej zbierky, je ukončené. Odbor všeobecnej vnútornej správy MV SR rozhodol a uložil OZ Aliancia za rodinu pokutu za porušenie zákona o verejných zbierkach. Aliancii za rodinu bola udelená pokuta vo výške 600 eur.“

Občianske združenia musia zbierky registrovať podľa zákona (§ 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Registrácia zbierky). V § 1 odseku 2 sa hovorí, že „tento zákon sa nevzťahuje na zhromažďovanie príspevkov a na iné zbierky uskutočňované podľa osobitných predpisov“.

„Jedným z takýchto osobitných predpisov je zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov,“ vysvetľuje Ing. Petronela Belicová z odboru všeobecnej vnútornej správy Ministerstva vnútra SR.

Zákon o verejných zbierkach, ako aj povinnosť registrácie zbierky, sa nevzťahuje na cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré organizujú verejné zbierky napríklad na charitu alebo na zbierky konané v kostoloch, chrámoch a modlitebniach.


Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 8. 4. 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *