Kategórie
Tlačové správy

Verejné zdravotníctvo by malo pracovať s prioritami

Čo má väčšiu prioritu? Finančná alebo geografická dostupnosť? Kvalita alebo kvantita? Čo by malo byť jednoznačne zadarmo a naopak, za čo si je slovenský pacient-poistenec-spotrebiteľ ochotný priplatiť?

V INESS sme sa rozhodli hľadať odpovede na tieto otázky aj prostredníctvom prieskumu. Výsledky a komentáre INESS k nim nájdete v publikácii Aké zdravotníctvo očakávajú Slováci?

Prieskum verejnej mienky uskutočnila agentúra FOCUS v dňoch 21. 9. – 27. 9. 2022 formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1 009 respondentov.

V prieskume sme overovali názor obyvateľov Slovenska na hlavnú úlohu verejného zdravotníctva, priority, ochotu uvažovať nad nákladmi kvality či ochotu kupovať si dodatočné služby. Hlavnou otázkou bolo porovnanie príklonu k „necielenému“ (kvantita bežnej liečby na úkor kvality liečby ťažkých stavov) verejnému zdravotníctvu, alebo „prioritizujúcemu“ (kvalita liečby ťažkých stavov na úkor kvantity bežnej liečby) verejnému zdravotníctvu.

  • Dve podobne veľké skupiny občanov majú navzájom protichodnú predstavu o zdravotníctve. Takáto rozpoltenosť sa prejavuje aj v smerovaní zdravotníckych politík, ktoré sa snaží splniť prianie oboch skupín – mať aj kvalitu, aj kvantitu.
  • Jasná dominancia respondentov si želá kvalitu a kratšie čakacie doby (spolu 63 %), finančné náklady sú menej dôležité.
  • Iné nastavenie priorít v zdravotníctve oproti dnešku by prijala až polovica rozhodnutých ľudí.
  • Takmer tretina dospelej populácie je ochotná priplatiť si za lepšie služby v zdravotníctve.
  • Táto ochota reprezentuje trh vo veľkosti zhruba 440 miliónov eur ročne.

Takéto rozdelenie názorov je reflektované v politickej neochote robiť zásadnejšie reformy v zdravotníctve, ktorej svedkami sme už dve dekády. Nechať „všetko po starom“ však nie je možné, nezodpovedá to ekonomickej realite. Nečinnosť posilňuje scenár budúcnosti, v ktorom časť obyvateľstva, túžiaca po vyššej kvalite, bude z verejného systému postupne utekať za službami do súkromnej sféry a do zahraničia.

Vzhľadom na to, že celé generácie žijú v prostredí „bezplatného“ zdravotníctva, že táto téma je politické tabu, že pacient má univerzálny nárok na „všetko“ a bez vlastnej zodpovednosti, sú výsledky prieskumu prekvapujúce. Zhruba polovica obyvateľov je ochotná hľadať v zdravotníctve priority a uvažuje o finančnej spoluúčasti. To umožňuje otvoriť diskusiu o nároku, nadštandarde, či systéme nominálneho poistenia.

Grafy:

Graf č. 1: Ako často ste využívali služby zdravotníctva za ostatných 12 mesiacov?
Graf č. 1: Ako často ste využívali služby zdravotníctva za ostatných 12 mesiacov?
Graf č. 2: Ku ktorému výroku by ste sa najskôr priklonili?
Graf č. 2: Ku ktorému výroku by ste sa najskôr priklonili?
Graf č. 3: Čo je podľa vás najdôležitejšie ako prvé pre zlepšenie zdravotníctva?
Graf č. 3: Čo je podľa vás najdôležitejšie ako prvé pre zlepšenie zdravotníctva?
Graf č. 4: S čím by ste súhlasili, ak by to znamenalo, že dostanete lepšiu starostlivosť v prípade ťažkého ochorenia?
Graf č. 4: S čím by ste súhlasili, ak by to znamenalo, že dostanete lepšiu starostlivosť v prípade ťažkého ochorenia?
Graf č. 5: Čo by za každých okolností malo byť bez poplatkov?
Graf č. 5: Čo by za každých okolností malo byť bez poplatkov?
Graf č. 6: Pri ktorej z nasledujúcich častí zdravotníckej starostlivosti pripúšťate poplatky?
Graf č. 7: Koľko eur by ste boli ochotný/á si pravidelne platiť každý mesiac, aby ste získali rôzne výhody?
Graf č. 7: Koľko eur by ste boli ochotný/á si pravidelne platiť každý mesiac, aby ste získali rôzne výhody?

Autor: Martin Vlachynský, INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *