Kategórie
Tlačové správy

Parlament schválil niekoľko prelomových noviel poslankyne Jany Žitňanskej (ZA ĽUDÍ) na pomoc osôb s ŤZP

Štyri konkrétne návrhy zlepšujúce situáciu osôb so zdravotným postihnutím, či ich opatrovateľov, ako aj návrh na úhradu domácich návštev pôrodných asistentiek u budúcich a čerstvých mamičiek. Všetky tieto novely boli prijaté v NR SR na návrh poslankyne Jany Žitňanskej (ZA ĽUDÍ).

Najdôležitejšou a dlhý čas očakávanou zmenou je odstránenie krátenia opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov, ktorí sú zároveň poberateľmi niektorej dôchodkovej dávky. U nich sa totiž príspevok krátil na polovicu, hoci na to nebol žiaden reálny dôvod.

„Opatrovatelia, ktorí začali poberať napríklad starobný dôchodok, ktorý po rokoch opatrovania rozhodne nie je vysoký, zároveň prišli aj o polovicu príspevku na opatrovanie. To im spôsobovalo obrovské problémy a denne som dostávala prosby o pomoc a zmenu úpravy. Rovnakú nespravodlivosť som pociťovala pri prípadoch, kedy mama opatrovateľka, starajúca sa o dieťa, ovdovela a štát jej skrátil príspevok na opatrovanie na polovicu,“ hovorí poslankyňa Jana Žitňanská.

Podľa jej návrhu preto postupne dôjde k zrovnoprávneniu všetkých opatrovateľov, pričom tým opatrovateľom, ktorí poberajú dôchodkovú dávku a zároveň sa starajú o jedno alebo viac detí s ťažkým zdravotným postihnutím, sa môže po novom taktiež zvýšiť príspevok o 100 eur mesačne.

Meniť sa bude aj chápanie chránených dielní.

„Dlhé roky sa venujem pomoci osobám so zdravotným postihnutím a za tie roky som sa neprestajne stretávala s rovnakými problémami a podnetmi. Zákonná úprava chránených dielní, ktoré majú pomáhať osobám so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce, sa za desaťročia vôbec neposunula a doteraz vnímala chránené dielne iba ako štyri steny, medzi ktorými pracovníci vyrábajú ručne výrobky. Kvalifikácia osôb so zdravotným postihnutím sa ale neustále zvyšuje, a preto aj oblasť ich pracovného uplatnenia je čoraz širšia. Preto sa dve moje novely zaoberali práve touto problematikou,“ hovorí predkladateľka Jana Žitňanská.

Od nového roku tak bude na základe jej novely možné 10 pracovných dní pracovať aj z domu alebo v teréne, pokiaľ to zdravotný stav a povaha práce umožnia.

„Konečne tak bude legálne ísť napríklad predávať výrobky z chránenej dielne na trh, či poskytovať poradenstvo alebo službu priamo u klienta,“ dodáva.

Druhá z úprav týkajúcich sa chránených dielní smerovala k motivovaniu zamestnávateľov, odoberajúcich tzv. náhradné plnenie k tomu, aby uprednostňovali služby poskytované chránenými dielňami pred výrobkami. Dôvodom tohto návrhu bola opäť podpora čo najširších možností uplatnenia osôb so zdravotným postihnutím.

Ďalšia z noviel, ktoré Národná rada schválila, sa týkala posudzovania osobnej asistencie u klientov, ktorým je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba.

„V tomto prípade som bola oslovená zamestnancami zariadení sociálnych služieb, ktorí majú osobné skúsenosti s klientmi, ktorí sa chcú presťahovať do samostatného bývania. Ich klienti si síce našli bývanie, osobných asistentov a mali aj podporu širšej komunity, avšak fakt, že o príspevok na osobnú asistenciu mohli požiadať až po presťahovaní sa, spojený s neistotou, či im príspevok bude schválený, im tento krok k samostatnému životu doslova znemožnil. Mnohí z nich si totiž nemohli dovoliť čakať aj viac ako 3 mesiace na rozhodnutie úradu a hradiť si asistenciu z vlastných prostriedkov. Toto všetko sa po novom našťastie mení a posúdenie bude možné ešte počas poskytovania pobytovej sociálnej služby,“ hovorí Jana Žitňanská.

Posledná z prijatých zmien sa týka zlepšenia starostlivosti o budúce a čerstvé mamy v ich domácom prostredí pôrodnými asistentkami, ale aj zvýšenia atraktivity tohto povolania. Novela zavádza nárok na 4 hodiny starostlivosti hradené z verejného zdravotného poistenia. Polovica z toho je určená na čas pred pôrodom, kedy pôrodná asistentka bude pripravovať budúcu mamu na pôrod a druhá polovica na čas po pôrode, kde sa zameria napríklad na pomoc pri dojčení, celkový zdravotný stav mamy v šestonedelí, či detekovanie popôrodnej depresie. Táto starostlivosť nemá za cieľ nahradiť poradňu či lekársku starostlivosť, na ktorú bude nárok tak, ako doposiaľ.


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *