Kategórie
Tlačové správy

Prestížna súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka štartuje nový ročník

Pamiatky je možné prihlásiť do súťaže od 2. novembra 2022 do 31. januára 2023.

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Mnohé slovenské národné kultúrne pamiatky si počas svojej existencie prešli ťažkými skúškami. Ohrozili ich živelné pohromy, vojny, požiare, ale aj necitlivé zásahy ľudských rúk a strojov a predovšetkým samotný čas. Príbehy o tom, ako úsilie dobrovoľníkov, odhodlanie majiteľov či zanietených zástupcov samospráv, dokázalo ich krásu, kultúrnu i spoločenskú hodnotu a históriu povzniesť z trosiek ruín, bahna a popola, sú veľmi inšpirujúce. Presne takéto príbehy sa skrývajú za súťažou Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorá oceňuje zachovávanie nášho kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie. Ministerstvo kultúry SR a partneri súťaže – Nadácia SPP, SPP a masmediálny partner RTVS preto vyhlasujú ďalší, v poradí už 16. ročník súťaže, ktorá motivuje, inšpiruje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Ministerka kultúry SR udelí na návrh odbornej poroty tri ceny „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“, za komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti, resp. za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky.

Laureáti 16. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ priamo z rúk ministerky kultúry SR, umelecký artefakt – sošku bájneho vtáka Fénixa a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, ktorá spolu so Slovenským plynárenským priemyslom dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Odborná porota má zároveň právo udeliť titul „Čestné uznanie“, ktoré môže získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy/reštaurovania pamiatka, za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky.

Okrem vyššie uvedených cien udelí generálny partner súťaže, Nadácia SPP, aj špeciálnu cenu „Fénix – Cena Nadácie SPP“. Toto ocenenie bude udelené na základe výsledkov hlasovania verejnosti za najkrajšiu obnovenú pamiatku.

Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže môžu navyše na základe spoločného rozhodnutia vybrať pamiatku, ktorej obnova ešte nebola ukončená a udeliť jej vlastníkovi titul s názvom „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“. Cieľom udelenia tejto ceny je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa v procese obnovy, upozorniť verejnosť na túto národnú kultúrnu pamiatku a proces jej obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie tohto procesu až po úspešne ukončenú obnovu.

Pamiatky je možné prihlásiť do súťaže od 2. novembra 2022 do 31. januára 2023. O prestížnu cenu sa môžu uchádzať pamiatky, ktoré boli obnovené, či zreštaurované v rokoch 2021 a 2022. Prihlášku do súťaže, spolu s kompletnou dokumentáciou, je potrebné v tomto ročníku podať výhradne elektronicky – a to prostredníctvom systému e-grant – Nadácie SPP.

Štatút súťaže a viac informácií o súťaži, o minuloročných súťažiacich pamiatkach, ako aj ich príbehy nájdete na stránke Fénix – Kultúrna pamiatka roka.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *