Kategórie
Humanizmus

Nepresný údaj od prieskumnej agentúry Pew Research Center

V Česku bolo v roku 2011 len 34 % ateistov, v roku 2021 už 48 %.

Pew Research Center (PRC) tvrdí, že v Česku je najvyššie percento ateistov v populácii – 66 percent. Tvrdia, že podiel obyvateľov, ktorí neveria v boha, je 66 percent.

Nuž, sú to ich výsledky, ktoré sú získané dajme tomu na nejakej vzorke respondentov. Zvyčajne okolo tisíc respondentov. Nezaujíma ma, koľko ľudí oslovila agentúra PRC. Teda, ako dospeli k záveru, že je to 66 %.

Ale ich odhad je nepresný. Podľa sčítania z roku 2011 žilo v Česku 10 436 560 obyvateľov. Z toho počtu sa 3 604 095 obyvateľov vyjadrilo, že sú bez náboženskej viery. A to je 34 percent (34,53 %).

Takže žiadnych 66 %, ale len 34 % v roku 2011 a 48 % v roku 2021.

Podľa sčítania z roku 2021 sú výsledky takéto:

Počet obyvateľov celkom: 10 524 167. Bez náboženskej viery: 5 027 141. To je 47,77 %.

Aby sme sa aj trošku rozumeli. V Česku bolo kedysi založené občianske združenie Humanistickí ateisti, ktoré zrejme aj pre nezáujem verejnosti zaniklo. Ešte tam funguje občianske združenie Ateisti ČR. Kto si prečíta komentáre pod uverejnenými článkami, uvidí, že počet diskutujúcich, ktorí veria v boha, prípadne nie sú ateisti, prevyšuje počet diskutujúcich ateistov. Prípadne sú aktívnejší. Všeobecne podľa pozorovania na internete usudzujem, že vo svojich aktivitách prevládajú nábožní (veriaci v boha). Je to možno dané tým, že veriaci v boha majú silnú potrebu hlásať a propagovať svoju náboženskú ideológiu, kým ateisti ako takí nemajú „ateistickú ideológiu“, a tak je málo ľudí, ktorí by mali záujem obhajovať ateizmus. Zvyčajne k obhajobe dôjde, keď sa nejakí veriaci v boha začne snažiť propagovať svoju náboženskú ideológiu, a ateisti sa začnú brániť. Obrana je potrebná napríklad vtedy, ak veriaci v boha alebo bohov chcú do školských osnov zaradiť mytológiu do biológie. Biológia je vedná disciplína, a tam nemá miesto náboženská mytológia. A vedné disciplíny nesúvisia priamo s ateizmom. Je to len problém veriacich v boha, že považujú vedu za ateistickú disciplínu, lebo veda (biológia) sa nezaoberá mytológiou (náboženstvom). Pritom tí istí veriaci v boha, ktorí kritizujú vedu, sa odvolávajú na to, koľko vedcov je veriacich v boha. Žalostné, a zároveň úsmevné! Veriaci v boha majú jednoducho defekt v myslení.

Ďalej obrana u ateistov vzniká vtedy, ak náboženská ideológia nejakým spôsobom zasahuje do osobných práv ateistu. Napríklad snaha veriacich v boha znížiť sekulárny význam štátu, snaha presadiť nejaký zákon na základe čistého náboženského názoru (zákon o rúhaní). Hanbou je napríklad Poľsko, kde za obrázok dostal človek vysokú pokutu – pre vydavateľstvo likvidačnú pokutu! Alebo Španielsko, kde dodnes platí náboženský (zaostalý stredoveký) zákon, na základe ktorého je možné stíhať človeka za „urážku fiktívnych bytostí“. Súdny prípad Willy Toledo verzus Asociácia kresťanských právnikov rieši urážku boha a Márie, Ježišovej matky.

Náboženstvo ako zlo prerastá spoločnosť aj v islame. Bola udelená pokuta za diskusiu o Mohamedovi, že bol pedofil. Mohamed uzavrel manželstvo s Áišou, keď mala 6 rokov. S tak mladým dievčaťom mal pohlavný styk? Toto je podľa dnešného posudzovania jednoznačná pedofília!

Zákon č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon)

Sexuálne zneužívanie

§ 201

(1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.

Súdny dvor nech ide do žumpy!!! Len preto, že ešte aj dnes existujú absurdné náboženské zákony v sekulárnom svete, ľudia dostávajú tresty za pravdu! Nemožno kritizovať náboženské organizácie a náboženské ideológie, lebo sú chránené zákonmi. Hanba, veď žijeme v 21. storočí. Klerici majú väčšiu moc ako politici. A to sa nezmení, kým budú ľudia vo voľbách dávať hlas politikom, ktorí sú za udržanie zaostalých starovekých náboženských zákonov v praxi.

Dnešný svet potrebuje osvietenstvo!!!

Dnešný svet potrebuje odvážnych ľudí!

Nedajme sa zastrašiť silou nábožensky podkutých obhajcov zastaralých náboženských ideológií.

Prečo mlčíte, keď sa deje neprávo voči ľuďom bez náboženského vyznania? Dokedy chcete mlčať?

Kým vás náboženstvo neudusí? Kým vás náboženstvo neušliape?

Občania, prečo strpíte takéto poníženia od nábožných?

Archív:

Pew Research Center (2018)
Pew Research Center (2018).

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 20. 11. 2018.

2 odpovede na “Nepresný údaj od prieskumnej agentúry Pew Research Center”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *