Kategórie
Humanizmus Knihy

Ateistická myseľ, humanistické srdce

Atheist mind, humanist heart.

Book: Atheist mind, humanist heart

Lex Bayer (podnikateľ zo Silicon Valley, člen predstavenstva Humanist Connection) a John Figdor (výkonný riaditeľ Humanist Connection a humanistický kaplán) vydali knihu Atheist mind, humanist heart (Ateistická myseľ, humanistické srdce). V nej autori s vedeckým okom a empatickým srdcom obracajú konvenčné predstavy o ateizme na hlavu. Zamýšľajú sa nad tým, čomu ateisti, humanisti, agnostici, voľnomyšlienkari, racionalisti či skeptici vlastne veria, môžu veriť, alebo by mali veriť.

Zaujímavý je aj ich projekt, v ktorom sa na to isté opýtali ľudí. K dnešnému dňu ľudia poslali 2 911 „prikázaní“, ktoré ostatní môžu podporiť svojím hlasom. Ľudia môžu svoje presvedčenia posielať naďalej, ale už 3. decembra 2014 vybrala porota 10 najlepších.

  1. Maj otvorenú myseľ a buď ochotný zmeniť svoje názory, keď sa objavia nové dôkazy. (Be open minded and be willing to alter your beliefs with new evidence.)

  2. Snaž sa pochopiť, čo je s najvyššou pravdepodobnosťou pravda, nie veriť tomu, čo si praješ, aby pravda bola. (Strive to understand what is most likely to be true, not to believe what you wish to be true.)

  3. Vedecká metóda je najspoľahlivejšia cesta porozumenia prirodzeného sveta. (The scientific method is the most reliable way of understanding the natural world.)

  4. Každá osoba má právo vládnuť svojmu telu. (Every person has the right to control over their body.)

  5. K tomu, aby sme boli dobrým človekom alebo žili plný a zmysluplný život, nepotrebujeme boha. (God is not necessary to be a good person or to live a full and meaningful life.)

  6. Dbaj na dôsledky všetkých svojich činov a uvedom si, že za ne nesieš zodpovednosť. (Be mindful of the consequences of all your actions and recognise that you must take responsibility for them.)

  7. Správaj sa k ostatným tak, ako si praješ, aby sa oni správali k tebe; a tak, ako rozumne predpokladáš, že chcú, aby si sa k nim správal. Premýšľaj o ich uhle pohľadu. (Treat others as you would want them to treat you and can reasonably expect them to want to be treated. Think about their perspective.)

  8. Máme zodpovednosť vziať do úvahy ostatných, vrátane budúce generácie. (We have the responsibility to consider others including future generations.)

  9. Neexistuje len jeden správny spôsob života. (There is no one right way to live.)

  10. Opusť tento svet v lepšom stave, než si ho našiel. (Leave the world a better place than you found it.)


Spracované podľa článku Počujte 10 ateistických (ne)prikázaní, ktorého autorom je Slávek Černý (Ateisté ČR, 22. 12. 2014).

Spracoval: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 22. 12. 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *