Kategórie
Tlačové správy

Žiadateľom o eurofondy a dotácie pomáhame už aj na východe Slovenska

Regionálne poradenské centrum sme otvorili v Košiciach, na rade je Prešov.

Košice – Pomáhame žiadateľom o eurofondy a dotácie priamo v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo v Košiciach Regionálne centrum, ktoré bude žiadateľom a prijímateľom poskytovať na jednom mieste komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií. Ministerstvo investícií oslovilo na spoluprácu aj ďalšie rezorty, aby žiadatelia nemuseli obiehať rôzne úrady. V Regionálnom centre v Košiciach budú na jednom mieste odborníci z rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, z ministerstva pôdohospodárstva, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí budú poskytovať poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania.

„Lepší život ľudí vo všetkých regiónoch je pre nás prioritou. Preto prinášame pre žiadateľov o eurofondy a dotácie úplne nový koncept služieb, aby sa podpora štátu dostala čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tam, kde ju ľudia potrebujú. Košické Regionálne centrum je už tretím v poradí a žiadatelia o dotácie v ňom na jednom mieste nájdu komplexný servis a poradenstvo. Otvorením Regionálnych centier sme začali novú éru podpory regiónov a som presvedčená, že toto poradenstvo ľuďom výrazne zjednoduší prístup k novým eurofondov a pomôže priniesť do regiónov užitočné a dobre pripravené projekty,“ povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Novootvorené Regionálne centrum sídli v Košiciach na Moldavskej ceste 10/B. Po Nitre a Trnave ide už o tretie otvorené poradenské centrum. V piatok 21. 10. MIRRI SR otvorí Regionálne centrum v Prešove a v nasledujúcich týždňoch pribudnú centrá aj v Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline.

„V každom krajskom meste bude prítomný tím profesionálov a odborníkov, ktorých úlohou bude prinášať aktuálne informácie o výzvach a dotačných schémach a každému záujemcovi o podporu poskytnú komplexný servis služieb a poradenstvo. Kým doteraz museli žiadatelia o podporu z eurofondov a dotácií obiehať ministerstvá a úrady sídliace v hlavnom meste, odteraz nájdu pomoc a všetky potrebné informácie pod jednou strechou, priamo vo svojom regióne. Chce si vaša obec obnoviť základnú školu a nevie ako na to? Poradíme vám v Regionálnom centre. Chcete obnoviť chodníky, vybudovať cyklocesty či podporiť užitočný projekt nejakej mimovládnej organizácie? Všetko – od všeobecných informácií až po konkrétne kroky, ako sa dostať k podpore a ako treba zvládnuť proces verejného obstarávania – vám poradia naši odborníci v Regionálnych centrách,“ doplnila vicepremiérka Remišová.

Regionálne centrá budú fungovať ako miesto prvého kontaktu pre záujemcov o podporu z rôznych schém finančnej pomoci na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni. Spoluúčasť na ich fungovaní potvrdili ministerstvo životného prostredia, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo pôdohospodárstva, Úrad vlády SR, ktorý je gestorom Plánu obnovy, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v neposlednom rade aj Úrad pre verejné obstarávanie.

Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Košického kraja v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020:

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bolo pre Košický kraj vyčlenených 88 miliónov eur, ale čerpanie je len 36 %. Pre mesto Košice bolo z IROP určených 51 miliónov eur a čerpanie je aktuálne iba na úrovni 25 %. Košický kraj aj mesto Košice tak v čerpaní eurofondov v porovnaní s ostatnými výrazne zaostávajú a sú na chvoste.

Z programu IROP sa v kraji doteraz opravilo viac ako 168 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo viac ako 28 km cyklotrás, zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 11 materských a 43 základných škôl.

Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sme pomohli zmodernizovať areál mestského kúpaliska v Trebišove, zrevitalizovať premonštrátsky kláštor v Jasove, zrevitalizovať Beňatínske jazero a podobne. V rámci ochrany životného prostredia boli v kraji podporené projekty na odstránenie náletových drevín z brehu vodnej nádrže Ružín a odstránenie komunálneho odpadu z brehu priehrady, výstavba vodovodu v obci Horovce či riešenie havarijného stavu na ČOV Bidovce. Celkovo bolo v Košickom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených 394 projektov za viac ako 26 miliónov eur.

V rámci programov cezhraničnej spolupráce je Košický samosprávny kraj súčasťou programového územia Interreg Slovensko-Maďarsko. V programovom období 2014 – 2020 bolo podporených 55 projektov za takmer 20 miliónov eur.

Košický samosprávny kraj je okrem toho aj súčasťou programového územia programu cezhraničnej spolupráce Nástroj európskeho susedstva Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. V programovom období 2014 – 2020 je realizovaných 27 projektov za takmer 5 miliónov eur.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *