Kategórie
Humanizmus

Týranie zvierat je podľa židov a moslimov ľudským právom

V Poľsku Ústavný súd zrušil zákaz rituálneho zabíjania zvierat.

Stop! Dla uboju rytualnego
Foto: PAP.

Ochrancovia zvierat sa dlho netešili z toho, že bolo zakázané, aby z náboženských dôvodov mohli byť zvieratá týrané pri usmrtení. Zákaz platil od 1. januára 2013.

Pri rituálnom zabití je zviera usmrtené podrezaním hrdla a preťatím tepny. V duchu tradície judaizmu a islamu je zakázané používanie utišujúcich prostriedkov (aby zviera bolo zabité čo najmenej bolestivým spôsobom). Zviera pri takomto rituáli doslova trpí pri umieraní. Napríklad krave podrežú hrdlo, a ako krava leží na dlážke, tak jej vyteká krv z preťatej tepny. Krava sa šklbe, trhá, a pri vedomí v bolestiach pomaly umiera.

Sudkyňa Maria Gintowt-Jankowiczová sa vyjadrila, že neexistuje žiadny presvedčivý vedecký dôkaz, že rituálne zabíjanie je viac bolestivé pre zvieratá ako iné formy usmrtenia. Sudkyňa zdôraznila, že rituálne zabíjanie zvierat je v drvivej väčšine krajín EÚ dovolené.

„Náboženská sloboda je jednou zo základných morálnych hodnôt poľskej spoločnosti. Rituálne aktivity sú dôležité pre menšiny, pretože umožňujú zachovať zvyky a tradície,“ povedala sudkyňa Maria Gintowt-Jankowiczová.

Rozhodnutie súdu nebolo jednomyseľné. Piati zo štrnástich sudcov Ústavného súdu podali odlišné stanovisko. Sudca Wojciech Hermeliński sa vyjadril, že rituálne zabíjanie je krutejšie než štandardné zabíjanie na bitúnku.

Zväz židovských obcí (Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich) argumentoval tým, že zákaz porušuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Odvolávali sa na článok 14, ktorý zakazuje diskrimináciu založenú na akomkoľvek dôvode, najmä na pohlaví, rase, farbe pleti, jazyku, náboženstve, politickom alebo inom zmýšľaní, národnostnom alebo sociálnom pôvode, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, rodu alebo inom postavení.

Vyzerá to tak, že pokiaľ budú na svete náboženstvá, tak sa tohto starovekého (barbarského) zaostalého rituálu nezbavíme.

Zvieratá budú naďalej trpieť z náboženských dôvodov. Nuž čo, keď náboženské dôvody sú ľudským právom.

Pozri: Newsweek Polska, Zakaz uboju rytualnego jest niekonstytucyjny.


Uverejnil: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 11. 12. 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *