Kategórie
Tlačové správy

Podávame pomocnú ruku Ukrajine

Výročné fórum Dunajskej stratégie bude v Košiciach.

Dunajská stratégia
Dunajská stratégia.

Bratislava/Košice – Silou Dunajskej stratégie je, že spája členské aj nečlenské štáty Európskej únie. Ukrajina je od februára sužovaná ruskou agresiou, v dôsledku čoho nemôže usporiadať tradičné výročné fórum stratégie ako vrcholové podujatie predsedníctva. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) preto podáva nášmu susedovi pomocnú ruku a 11. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región v rámci ukrajinského predsedníctva zorganizuje na Slovensku.

„Od februára sme svedkami vojnových hrôz, ktoré má na svedomí Ruská federácia, ktorá zaútočila na nášho suseda. Tisícky mŕtvych civilistov, milióny ľudí, ktorí zo strachu o život museli opustiť svoje domovy, obrovské materiálne škody, zničená krajina… Slovensko v tejto ťažkej situácii stojí pri Ukrajine a v rámci možností jej pomáhame v jej boji za slobodu. Tiež sme poskytli útočisko tisíckam ukrajinských rodín, ktoré utiekli pred hrôzami vojny. Ako akt spolupatričnosti vnímame aj možnosť, aby sa v čase, kedy Ukrajina predsedá Dunajskej stratégii, konalo výročné zasadnutie v bezpečí, na území Slovenska,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

„Keď som pred rokom predsednícke kormidlo Dunajskej stratégie odovzdávala zástupcom Ukrajiny, všetci sme sa tešili, že ho preberá ako prvá nečlenská krajina EÚ. Vnímali sme to ako symbol odhodlania Ukrajiny spraviť dôležitý krok na svojej ceste k integrácii do Európskej únie. V tom čase si nikto z nás nedokázal predstaviť, ako veľmi sa náš svet zmení. Ruská agresia proti Ukrajine nás postavila pred výzvy, aké Európa neriešila od druhej svetovej vojny.“

Výročné fórum Dunajskej stratégie, ktoré mala pôvodne zorganizovať Ukrajina ako predsednícky štát, sa teda nakoniec uskutoční v dňoch 19. – 20. októbra 2022 v Košiciach v hybridnom formáte, prezenčne aj online. Záujemcovia o účasť sa môžu na podujatie registrovať na stránke Dunajskej stratégie.

„Miesto konania v metropole východného Slovenska symbolicky zvýrazňuje skutočnosť, že hoci sa fórum uskutoční u nás, bude naďalej organizované v rámci ukrajinského predsedníctva.“

Finančne organizáciu akcie podporí program Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020.

Diskutovať sa bude o trvalo udržateľnom rozvoji podunajskej oblasti, o bezprecedentných výzvach pre podunajskú oblasť (napr. energetická, plavebná a potravinová bezpečnosť) či o prehĺbení regionálnej spolupráce. Na výročnom fóre vystúpia vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, a tiež podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišinová. Na fóre sa zúčastnia aj komisárka Európskej komisie Elisa Ferreira a komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius.

Keď sa 24. februára 2022 začal bezprecedentný útoku Ruskej federácie na Ukrajinu, predsednícke trio Dunajskej stratégie (predchádzajúca, súčasná a budúca predsednícka krajina – Slovensko, Ukrajina, Slovinsko) prijali spoločné vyhlásenie odsudzujúce túto agresiu. V čase niekoľko týždňov po invázii ruských vojsk Slovensko a Slovinsko prevzali v zmysle pravidiel výkon predsedníckych povinností.

„Dnes už Ukrajina vykonáva svoje predsednícke úlohy v plnej miere, ale usporiadať výročné fórum na jej území je nateraz nemožné. Preto sme našim ukrajinským partnerom ako miesto výročného fóra ponúkli pomoc a uskutoční sa v Košiciach. Čerpať môžeme pritom z našich minuloročných skúseností, keď sme výročné fórum ako predsednícka krajina zorganizovali v Bratislave,“ dodala vicepremiérka Remišová, ktorej rezort plní funkciu národného koordinátora Dunajskej stratégie.

Dunajská stratégia združuje 14 krajín – v rámci EÚ sú to Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko, mimo EÚ Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko a Ukrajina. Spolupráca štátov zahŕňa 12 oblastí ako sú doprava, energetika, kultúra, turizmus, kvalita ovzdušia či konkurencieschopnosť. Slovensko spolu s Maďarskom zodpovedá za obnovu a udržanie kvality vôd, so Srbskom zasa za oblasť rozvoja spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *