Kategórie
Tlačové správy

Strana ZA ĽUDÍ predstavila opatrenia na pomoc živnostníkom počas energetickej krízy

Veronika Remišová, vicepremiérka a predsedníčka strany ZA ĽUDÍ: „Pomoc živnostníkom a drobným podnikateľom je kľúčová na to, aby podnikateľský sektor prežil energetickú krízu.“

Slovensko je typické vysoko nadpriemerným zastúpením malých a stredných podnikov v ekonomike. Celkovo spadá do tejto kategórie až 600-tisíc subjektov, pričom dominantnou zložkou sú mikropodniky, ktoré tvoria až 97 % všetkých podnikateľských subjektov na Slovensku. Typická slovenská firma má do 10 zamestnancov a približne polovicu malých a stredných podnikov na Slovensku tvoria živnostníci.

„Je to sektor ekonomiky, ktorý enormne trpel počas covidovej pandémie, osobitne v odvetviach reštauračných a ubytovacích služieb, stavebníctva a dopravy. Po prekonaní pandémie čelia dnes malé a stredné podniky na Slovensku ďalšej veľkej výzve v podobe inflačnej a energetickej krízy. Spoločne s Vladimírom Sirotkom, prezidentom Asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, sme pripravili riešenia, ktoré výrazným spôsobom pomôžu práve živnostníkom a drobným podnikateľom. Živnostníci nemôžu ostať bokom, pretože aj od pomoci pre nich závisí, ako spoločne prežijeme túto ťažkú zimu,“ uviedla Veronika Remišová.

Hlavný ekonóm strany ZA ĽUDÍ Tomáš Meravý podotkol, že v medzinárodnom porovnaní sa zaraďujeme medzi krajiny s vysoko nadpriemerným podielom malých a stredných podnikov na zamestnanosti. Malé a stredné podniky majú 30% podiel na slovenskom exporte a 54% podiel na tvorbe pridanej hodnoty. Takisto uviedol, že rok 2020 a pandémia COVID-u bola pre nich extrémne zaťažujúca. V celej Európe sa vlády snažia pomáhať ľuďom zvládnuť rastúce ceny. Väčšina opatrení je zameraná na pomoc domácnostiam, pretože sa predpokladá, že konečný spotrebiteľ nedokáže zvýšené ceny na nikoho presunúť, zatiaľ čo u firiem sa predpokladá, že zvýšené ceny vstupov dokážu posunúť na svojich zákazníkov.

„Ukazuje sa však, že v praxi to nie je také jednoduché a nie všetky podniky dokážu túto zvýšenú záťaž posunúť na spotrebiteľa – či už z dôvodu vysokej konkurencie v odvetví, alebo preto, že koneční spotrebitelia momentálne nedisponujú dostatočnou kúpnou silou, aby dokázali rastúce ceny absorbovať. Situácia je dnes vážna, ale nie je neriešiteľná. Dnes preto prichádzame s ďalšími návrhmi riešení, ktoré sú zamerané na pomoc živnostníkom a drobným podnikateľom. Navrhujeme tri zásadné opatrenia. V prvom rade je to výrazné zníženie distribučných poplatkov, spotrebných daní a DPH z elektriny, a to dočasne a na 1 rok. Takisto je potrebné, aby štát poskytol garancie cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, EXIMbanku a Slovenský investičný holding na bankové úvery pre malé a stredné podniky tak, ako to bolo v prípade COVID-ovej podpory. Tretím opatrením je dotačná schéma na financovanie kapitálových investícií za účelom zníženia energetickej náročnosti pre malé a stredné podniky,“ dodal Tomáš Meravý.

Opatrenia na pomoc živnostníkom strana pripravovala aj v spolupráci s Ing. Vladimírom Sirotkom, CSc., prezidentom Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov:

„Je životne dôležité riešiť dopad cien energií na náš sektor. Návrh strany ZA ĽUDÍ má zmysel a prijatie jeho riešenia by enormne pomohol malým a stredným podnikateľom. Za kľúčové považujem zintenzívniť spoluprácu medzi relevantnými ministerstvami a podnikateľským prostredím.“

Živnostníci nesmú ostať bokom a opatrenia na pomoc v energetickej kríze pre tento sektor bude strana ZA ĽUDÍ presadzovať v rámci balíčka opatrení, ktoré pripravuje vládna koalícia.


Tlačová správa strany ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *