Kategórie
Osobné

Väčšina Čechov nedôveruje cirkvám

24 % dôverujúcich ku 66 % nedôverujúcim.

Vyplýva to z výskumu Naša spoločnosť, v14-09, ktorý uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky pri Sociologickom ústave Akadémie vied Českej republiky, v.v.i. (CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.) v dňoch 8. až 15. septembra 2014 s 1 017 respondentmi vo veku od 15 rokov podľa kvótového výberu.

V septembri 2014 bola súčasťou pravidelného výskumu CVVM otázka zisťujúca dôveru občanov vo vybrané spoločenské inštitúcie.

Znenie otázky: „Povedzte prosím, dôverujete alebo nedôverujete a) súdom, b) polícii ČR, c) armáde, d) tlači, e) televízii, f) rádiu, g) odborom, h) cirkvám, i) neziskovým organizáciám, j) bankám, k) internetu? Možnosti odpovedí: rozhodne dôveruje, skôr dôveruje, skôr nedôveruje, rozhodne nedôveruje.“

Výrazný previs podielu nedôverujúcich anketári zaznamenali u cirkví (24 % dôverujúcich : 66 % nedôverujúcich), čo cirkvi stavia do role zďaleka najmenej dôveryhodných inštitúcií z tých, ktoré sú pravidelne skúmané.

Cirkvám rozhodne dôveruje 6 % respondentov. Skôr dôveruje 18 %, a skôr nedôveruje 30 %. Rozhodne nedôveruje 36 % respondentov. 10 % sa nevedelo vyjadriť.

Podrobnejšia analýza ukázala, že so zlepšujúcim sa hodnotením životnej úrovne sa zvyšuje dôvera vo vzťahu k súdom, polícii, armáde, cirkvám, bankám, neziskovým organizáciám a internetu.

Regionálne cirkvám väčšiu dôveru vyjadrujú obyvatelia Moravy a špecificky najmä opýtaní z regiónu Juhovýchod a zvlášť potom z Vysočiny, naopak nižšiu dôveru k cirkvám vykazovali opýtaní z Čiech, predovšetkým z ich severozápadnej časti, a hlavne z Ústeckého kraja.

Cirkvám častejšie nedôverujú opýtaní z miest od 5 do 15 tisíc obyvateľov.

Cirkvám omnoho častejšie dôverujú ľudia preferujúci KDU-ČSL, ktorí zároveň oveľa viac dôverujú i neziskovým organizáciám.

Po výraznom prepade dôvery občanov k cirkvám, ku ktorému došlo v druhej polovici roku 2012, nasledoval mierny nárast podielu dôverujúcich, ktorý však v aktuálnom výskume už nepokračoval. Cirkvi tak naďalej zostávajú vnímané horšie, než boli v období pred prepadom súvisiacim zrejme s cirkevnými reštitúciami.


Spracoval: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 30. 10. 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *