Kategórie
Humanizmus

Svetový deň zvierat

4. október – mimoriadna udalosť pre všetkých milovníkov zvierat.

Svetový deň zvierat (World Animal Day)

Tento deň bol ustanovený za Svetový deň zvierat – World Animal Day (WAD) – na Európskej konferencii ekológie vo Florencii v roku 1931. WAD mal spočiatku upozorniť na kritickú a neutešenú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky druhy zvierat bez rozdielu. Takisto sa začal pripomínať v čoraz väčšom rozsahu po celom svete.

Westie v srdiečku
Westie v srdiečku.

Od tridsiatych rokov každoročne pripravujú organizácie zamerané na ochranu zvierat, útulky pre zvieratá i jednotlivci podujatia, ktorými sa snažia naplniť poslanie WAD, ktorými sú:

  • oslava života zvierat v každej podobe,
  • oslava vzťahu medzi ľudstvom a ríšou zvierat,
  • pripomínanie si a zdôraznenie nezastupiteľnej úlohy, ktorú hrajú zvieratá v našom živote – od poskytovania potravy, cez úlohu spoločníka, pomocníka a podporovateľa, prinášajúceho do nášho života pocit, že zázraky sa ešte dejú,
  • uvedomenie si mnohorakého spôsobu, akým zvieratá obohacujú náš život a vyjadrenie vďaky, ktorá im za to náleží.

Svetový deň zvierat (World Animal Day) prináša príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, či náš vzťah k zvieratám a to, čo nám poskytujú, je rovnako obohatením a dobrodením pre ne.

Svetový deň zvierat (World Animal Day)

Zdroj: Enviroportál.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *